Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif van Jakobus Inlaaiden (1: 1-1)   
Geleuf en wieshaid (1: 2- 8)   
Hoog en leeg (1: 9-11)   
Aanvechtens en verlaaidens (1:12-18)   
Heuren of doun (1:19-27)   
Gain onderschaaid (2: 1-13)   
Leuven en doun (2:14-26)   
Tong in toom holden (3: 1-12)   
Wieshaid, dij van God komt (3:13-18)   
Vrundschop mit wereld (4: 1-10)   
Nait oordailen (4:11-12)   
Nait snakken (4:13-17)   
Rieke lu (5: 1- 6)   
Geduld (5: 7-12)   
Beden (5:13-20)   

Leuven en doun (2:14-26)

Braif van Jakobus 02


14 Wat heb ie der aan, mien bruiers en zusters, as ain zegt dat e geleuf het, mor der nait noar dut? Kin zo'n geleuf hom den redden? 15 Stel, der is n bruier of n zuster dij verlet het om klaaier en doagelks brood. 16 En ain van joe zol zeggen: "t Beste der mit! Zörg mor dat ie waarm blieven en eet joe mor zat," mor ie zollen ze nait heur gerak geven, wat hebben ze doar aan? 17 Zo is t ook mit t geleuf. As ter nait noar doan wordt, is t op zokzulm dood. 18 Mor as ain nou es tegen joe zegt: "Ie hebben geleuf, ik heb doaden." Bewies mie den mor ais dat ie geleuf hebben as ie gain doaden zain loaten kinnen! Den zel ik joe oet mien doaden mien geleuf zain loaten. 19 Leuf ie dat ter ain God is? Doar doun ie goud aan. Mor kwoaie gaisten leuven dat ook en doarom trillen ze van benaauwdeghaid. 20 Domkop! Wil ie t bewies dat t geleuf zunder doaden gain sènt weerd is? 21 Is ons voader Abraham nait om zien doaden rechtveerdeg verkloard dou e zien zeun Isaak op t altoar legde? 22 Zain ie nou wel, dat zien geleuf liek op ging mit zien doaden? Deur zien doaden wer zien geleuf eerst wat of t wezen mos. 23 Zo wer t schriftwoord bevestegd: "Abraham leufde in God en t wer hom as gerechteghaid aanrekend." Hai wer God zien vrund nuimd. 24 Zain ie nou wel dat n mensk oet doaden rechtveerdeg verkloard wordt en nait enkeld deur geleuf? 25 Mit hoer Rachab was t nait aans. Ook zai wer rechtveerdeg om heur doaden: ze luit verkenners bie heur in hoes en hulp ze ontkommen bie n aander pad langs. 26 Net zo as t liggoam zunder oam dood is, zo is ook t geleuf zunder doaden ja dood.