Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif van Jakobus Inlaaiden (1: 1-1)   
Geleuf en wieshaid (1: 2- 8)   
Hoog en leeg (1: 9-11)   
Aanvechtens en verlaaidens (1:12-18)   
Heuren of doun (1:19-27)   
Gain onderschaaid (2: 1-13)   
Leuven en doun (2:14-26)   
Tong in toom holden (3: 1-12)   
Wieshaid, dij van God komt (3:13-18)   
Vrundschop mit wereld (4: 1-10)   
Nait oordailen (4:11-12)   
Nait snakken (4:13-17)   
Rieke lu (5: 1- 6)   
Geduld (5: 7-12)   
Beden (5:13-20)   

Gain onderschaaid (2: 1-13)

Braif van Jakobus 02


01Mien bruiers en zusters! Ie leuven in ons Heer Jezus Christus, dij in heerlekhaid opnomen is. Den mout ie bie mensken gain onderschaaid moaken. 02Stel joe ais veur: in joen soamenkomst komt n man mit n golden ring om vinger en in mooie klaaieroazie. En der kwam ook n aarme man dij mor zuneg schier was. 03En ie zollen opkieken tegen man in mooie klaaier en tegen hom zeggen: "Neem dit stee mor. Doar zit ie goud!" Mor tegen aarme zol ie zeggen: "Goa doar gunnent mor stoan!" of: "Goa mor bie mien vouten op deel zitten!" 04Zol ie den nait mit joezulm in twijspaalk kommen? Goan ie den nait te waark as rechters, dij op verkeerde gronden oordailen? 05Heur es, mien laive bruiers en zusters! Het God nait dijent dij wie hier aarm reken, oetkozen om riek in t geleuf te worden en aarfgenoamen van t keunenkriek, dat hai touzegd het aan heur dij hom laifhebben? 06Mor ie hebben aarme min behandeld! Binnen t rieke lu nou net nait, dij joe der onder holden en joe veur rechtbaank slepen? 07Is t nait zo dat zai t nou juust binnen dij goie noam lastern dij over joe aanroupen is? 08As ie keunenklieke wet holden noar t schriftwoord: "Ie zellen joen noaste laifhebben as joezulm," den doun ie t goud. 09Mor as ie onderschaaid moaken, den zundeg ie. Wet veroordailt joe den as overtreders. 10 Wèl of haile wet ja holdt, mor over ain punt strovvelt, het zundegd tegen ale geboden. 11 Hai, dij zegd het: "Most nait klongeln," het ook zegd: "Magst gainent ombrengen." As ie nait klongeln, mor wel ain ombrengen, heb ie toch haile wet overtreden. 12 Proat en dou as lu, dij deur wet dij vrijhaid geft, oordaild worden zellen. 13 Onbarmhaarteg zel t oordail wezen over hom dij zulm nait barmhaarteg west het. Dij barmhaarteg west het, zegt van t oordail: "Dat dut mie niks!"