Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif van Jakobus Inlaaiden (1: 1-1)   
Geleuf en wieshaid (1: 2- 8)   
Hoog en leeg (1: 9-11)   
Aanvechtens en verlaaidens (1:12-18)   
Heuren of doun (1:19-27)   
Gain onderschaaid (2: 1-13)   
Leuven en doun (2:14-26)   
Tong in toom holden (3: 1-12)   
Wieshaid, dij van God komt (3:13-18)   
Vrundschop mit wereld (4: 1-10)   
Nait oordailen (4:11-12)   
Nait snakken (4:13-17)   
Rieke lu (5: 1- 6)   
Geduld (5: 7-12)   
Beden (5:13-20)   

Heuren of doun (1:19-27)

Braif van Jakobus 01


19 Denk ter om, mien laive bruiers en zusters, elkenain mout gaauw wezen om te lustern, mor nait te gaauw mit mond. En nait votdoalek kwoad worden. 20 As ain kwoad wordt, dut e ja nait wat of God wil. 21 Doarom, vot mit ale voeleghaid en mit wat of ter nog van t kwoad zitten bleven is. Neem zaachtmoudeg t woord in joe op dat in joe oetzet is. Dat kin joe t levent redden. 22 Dou wat of t woord zegt en zit ter nait allain noar te lustern. Aans hol ie joezulm veur de gek. 23 Wèl of t woord heurt en zok ter nait noar het, liekt op ain dij zien gezicht zo as e dat mitkregen het, in spaigel zugt. 24 Nait meer as dat e zokzulm in t oog kregen het, is e al weer vot. Op slag verget e hou of e der oet zag. 25 Mor wèl of zok bogt over volmoakte wet dij vrijhaid geft, dij nait verget wat of e heurt en der ook noar dut, dij zel doar gelokkeg bie worden. 26 As ain maint, hai is godsdainsteg, mor het zien tong nait in toom en moakt zokzulm wat wies, dij zien godsdainsteghaid het niks om hakken. 27 Veur ons God en Voader is godsdainst zunder lek of brek: omkieken noar weeskinder en wedevraauwen in heur ellèn en zok nait aansteken loaten deur wereld.