Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Titus Veraaisten veur oldsten (1: 5- 9)   
Dwoalleroars (1:10-16)   
Wat of Titus mensken inprenten mout (2: 1-15)   
Hou of Christenmensken leven mouten (3: 1-11)   
Opdracht en groutnizzen (3:12-15)   

Opdracht en groutnizzen (3:12-15)

Braif aan Titus 03


12 As ik Artemas of Tychikus noar die toustuurd heb, dou den dien best bie mie te kommen in Nikopolis. k Heb ja besloten doar winter deur te brengen. 13 Span die der veur in dat wetgeleerde Zenas en Apollos aan raais kinnen. Zörg der veur dat ze naargens verlet om hebben. 14 Ook ons lu mouten leren t goie veurbeeld te geven, as ter neudeg wat doan worden mout. Aans zol heur levent ja gain vrucht droagen. 15 Groutnizzen van altmoal dij bie mie binnen. Groutnizzen aan wèl of ons in t geleuf laifhebben.