Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Titus Veraaisten veur oldsten (1: 5- 9)   
Dwoalleroars (1:10-16)   
Wat of Titus mensken inprenten mout (2: 1-15)   
Hou of Christenmensken leven mouten (3: 1-11)   
Opdracht en groutnizzen (3:12-15)   

Hou of Christenmensken leven mouten (3: 1-11)

Braif aan Titus 03


01Herinner heur der hailtied weer aan dat ze wèl of regaaiern en gezag droagen, onderdoaneg wezen mouten, dat ze dij geheurzoamen mouten en kloarstoan om wat gouds te doun, netgliek wat. 02Dat ze gainain oetschelden maggen, gain roeziemoaken, mor zok fersounlek gedroagen en elkenain veurkommend behandeln mouten. 03Vrouger bruukten wie ja ook ons verstand nait, wazzen ongezeggelk, op biesterboan en versloafd aan alderhande zinnen en lusten. Wie verdeden ons tied mit lèlke streken en ofgunst, wazzen lu om van te waalgen en konden mekoar nait oetstoan. 04Mor dou kwam aan t licht hou goud of God, ons redder, wel nait is en houveul of hai van t mensdom holdt. 05Nait, dat wie t ter noar moakt haren deur ons rechtschoapen gedrag. Nee, t begrootte hom om ons. Doarom het hai ons dou red deur ons zo te wasken, dat wie vannijs geboren werden en dat hillege Gaist nije mensken van ons muik. 06Dij Gaist het e rij over ons oetgoten deur Jezus Christus, ons redder. 07Den kon we, deur zien genoade vrijsproken, aarfgenoamen worden mit oetzicht op aiweg levent.

08Dij bosschop doar kin je van op aan, en ik wil dastoe mensken dat verzekerst. Den kinnen wèl of in God leuven der om denken, dat ze veuroplopen mouten as ter wat gouds te doun is. Dat is mooi waark! Doar het t mensdom wil van! 09Mor dat onzinneg gehakketak en dat oetpluzen van ofstammen, dat kifken en bekvechten over wet, hol die doar boeten. Doar het ja gain mensk wat aan en t het niks om hakken. 10 As ain op n ofsplitsen aanstuurt, loat hom den noa ain of twij woarschaauwens schaiten. 11 Waist ja dat zo aine deurhèn verkeerd is en dat e zundegt tegen beter waiten in.