Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Titus Veraaisten veur oldsten (1: 5- 9)   
Dwoalleroars (1:10-16)   
Wat of Titus mensken inprenten mout (2: 1-15)   
Hou of Christenmensken leven mouten (3: 1-11)   
Opdracht en groutnizzen (3:12-15)   

Wat of Titus mensken inprenten mout (2: 1-15)

Braif aan Titus 02


01Mor doe most heur veurholden wat of stemt mit gezonde leer: 02dat ol manlu nöchtern wezen mouten, respekt ofdwingen, zokzulm in haand hebben, zond wezen in t geleuf, in laifde en in geduld. 03Ol vraauwlu netgliek, mouten zok zo gedroagen, dat ze in tempel dainen kinnen, gain lasterproat rondstreuen, nait aan draank versloafd wezen, mor n aander goie road geven. 04Den kinnen ze jonge vraauwlu leren van heur man en kinder te holden, 05zokzulm in haand te hebben en zedeg te wezen, heur hoesholden goud noa te kommen, heur aigen man onderdoaneg te wezen. Aans zol God zien bosschop mor in opsproak kommen.

06Net zo mostoe jonge manlu der tou aanzetten zokzulm in ale opzichten in haand te holden. 07Geef heur in diezulm n veurbeeld van goud gedrag. Dat ze in heur onderwies zok nait omkopen loaten, mor respekt ofdwingen. 08Heur bosschop mout zond wezen en gain aanlaaiden geven veur ofkeuren. Den zel wèl of ons integen komt, biedraaien: hai het den ja niks lèlks over ons te zeggen. 09Sloaven mouten heur boazen onderdoaneg wezen, heur t in ales noar t zin doun zunder tegenkekeln; 10 niks achterover drokken, mor zain loaten dat ze rondom betraauwboar binnen. Zo moaken ze wat of God, ons redder, ons leert, deur heur haile optreden aantrekkelk.

11 God zien genoade kwam ja opdoagen as n oetkomst veur ale mensken 12 deurdat ze ons der tou opvudt, dat we ons goddeloze levent ter aan geven en ons wereldse lusten en dat we bedachtzoam, rechtschoapen en vroom leven in dizze wereld, 13 omdat we n zoalege toukomst verwachten, noamelk dat ons grode God en redder, Jezus Christus, mit stoatsie verschienen zel. 14 Hai het zok veur ons opovverd, dat e ons vrijmoaken zol van aal wat tegen (God zien) wet ingaait en zok zo n keurvolk der oet schonen, dat zok ter op toulegt goud te doun. 15 Dat mostoe heur veurholden. Most heur aanpittjen en terechtwiezen. Doar hestoe ale volmacht tou. Loat gainain t woagen op die deel te kieken.