Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Twijde braif aan Tessalonikers t Oordail as Christus komt (1: 1-12)   
Woar of t wachten nog op is (2: 1-17)   
Wat of ter beden worden mout (3: 1- 5)   
Aan t waark! (3: 6-15)   
Groutnis en zegenwensk (3:16-18)   

Aan t waark! (3: 6-15)

Twijde braif aan Tessalonikers 03


06Wat wie joe opdroagen, bruiers en zusters, in de Heer Jezus Christus zien noam is dit: loat elke bruier of zuster schaiten dij laiver lòi as muid is en zok nait holdt aan veurschriften dij ze van ons kregen hebben. 07Ie waiten ja zulm hou of ie n veurbeeld nemen mouten aan ons. Wie binnen bie joe ja nooit veur t waark votlopen. 08Wie hebben t brood dat we atten nait van ain kedo kregen. Nee, wie hebben der dag en naacht veur krom legen, om mor gainain van joe tou last te wezen. 09Nait dat we doar gain recht tou hebben. Mor wie wollen joe n goud veurbeeld geven dat ie net zo doun zollen as wie ook. 10 Dou we destieds bie joe wazzen, heb we joe ja dizze opdracht geven: as ain nait waarken wil, den zel e ook nait eten. 11 Wie hebben ja heurd dat ter bie joe gounent binnen dij omdoameln; gain haand oetsteken, mor wel overaal heur neus insteken. 12 Op gezag van ons Heer Jezus Christus droag we dat soort mensken op en roup we heur der tou op as adìnleke börgers aan t waark te goan en zo heur aigen kost te verdainen. 13 En ie, bruiers en zusters, krieg der nait genog van om goud te doun. 14 As ain nait noar ons bevel, zo as we dat in dizze braif schreven hebben, lustern wil, maark hom den, zodat gainain meer verslag mit hom hebben wil. 15 Toch mout ie hom nait veur n vijand aanzain, mor hom as n bruier of zuster terechtwiezen.