Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Twijde braif aan Tessalonikers t Oordail as Christus komt (1: 1-12)   
Woar of t wachten nog op is (2: 1-17)   
Wat of ter beden worden mout (3: 1- 5)   
Aan t waark! (3: 6-15)   
Groutnis en zegenwensk (3:16-18)   

Wat of ter beden worden mout (3: 1- 5)

Twijde braif aan Tessalonikers 03


01Veur t overge: beed veur ons, bruiers en zusters, dat de Heer zien woord gaang der goud in holdt en aanzain krigt, net zo as bie joe. 02En dat we ofhulpen worden van dij haalfwieze en minne lu. Traauw vin ie ja nait bie elkenain. 03Traauw is de Heer aal! Hai zel moaken dat ie vaast in joen schounen te stoan kommen en hai zel joe beschaarmen tegen duvel. 04Zo heb we deur de Heer vertraauw in joe, dat ie nou en in toukomst doun wat wie joe opdroagen. 05Dat de Heer joen haarten mor op God zien laifde ofstellen mag en op t toaie geduld van Christus.