Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Twijde braif aan Tessalonikers t Oordail as Christus komt (1: 1-12)   
Woar of t wachten nog op is (2: 1-17)   
Wat of ter beden worden mout (3: 1- 5)   
Aan t waark! (3: 6-15)   
Groutnis en zegenwensk (3:16-18)   

Woar of t wachten nog op is (2: 1-17)

Twijde braif aan Tessalonikers 02


01Nou we t ter toch over hebben dat ons Heer Jezus Christus verschienen zel en wie den bie hom verzoameln mouten, vroag we joe, bruiers en zusters: 02loat joe nait zo gaauw kop gek moaken en van slag brengen deur n ingeven of n oetsproak of n braif - dij zo t hait van ons ofkomsteg is - of zol de Heer zien dag op handen wezen. 03Loat joe deur gainain, op wat veur menaaier den ook, wat wiesmoaken. Eerst mout grode ofvaal ja kommen en dij persoon veurndag kommen dij om gain God of gebod geft; dij riep is veur ondergang; 04dij zok keert tegen en zok verheven woant boven elk dij god hait of noar wèl mit ontzag opkeken wordt, zodat e zien stee kaist in God zien tempel, om zain te loaten dat hai zulm god is. 05Heugt joe t nait meer dat ik joe dit vertelde dou k nog bie joe was? 06Ie waiten wel, wat of nou nog tegenholdt dat e veurndag komt. Dat gebeurt eerst as zien tied ter heer is. 07Dij veur ons nog duustere macht dij zok van God en gebod ontdut, is ja al aan t waark. t Wachten is ter allain nog op dat wèl dij nou nog tegenholdt, oet zied gaait. 08Den zel dij man dij om gain God of gebod geft, veurndag kommen. Mor de Heer (Jezus) zel hom van kaant moaken deur zien (glìnne) oam en hom lam sloagen deur zien goddelke verschienen, as e komt. 09Dij man zien optreden, doar zit Soatan zien kracht achter. Hai waarkt mit alderhande verteun van macht, mit taikens en wonders dij Leugen hom aanlangt, 10 en mit alderhande bedrog oet Gemaineghaid zien koker. Dat is bedould veur mensken dij verloren goan. En dat hebben ze doaraan te daanken, dat ze Woarhaid zien laifde nait aannomen hebben dij heur redden wol. 11 Doarom let God n kracht op heur lös dij heur der tou verlaaidt Leugen te vertraauwen. 12 Den konden aal dijent dij Woarhaid nait vertraauwden, mor heur oardeghaid aan Gemaineghaid haren, veroordaild worden. 13 Mor veur joe dij de Heer zien laiverds binnen, mout we God aalgedureg daanken dat e joe as eersten oetzöcht het om te redden, deurdat zien Gaist joe haailegt en ie de woarhaid leuven. 14 Doarveur luit e joe roupen deur ons evengelie, dat ie t aanzain kriegen zollen dat ons Heer Jezus Christus het. 15 Nou den, bruiers en zusters, zörg der veur dat ie in t èn blieven en hol regels aan dij ie mondeling of schriftelk van ons leerd hebben. 16 En ons Heer Jezus Christus zulm en God, ons Voader, dij zoveul van ons huil, ons veur aaltied bemoudegde en ons wat gouds verwachten dee, zai maggen genoadeg 17 joen haarten opbeuren en moaken dat ie in aal joen doun en spreken vastholden aan t goie.