Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Twijde braif aan Tessalonikers t Oordail as Christus komt (1: 1-12)   
Woar of t wachten nog op is (2: 1-17)   
Wat of ter beden worden mout (3: 1- 5)   
Aan t waark! (3: 6-15)   
Groutnis en zegenwensk (3:16-18)   

t Oordail as Christus komt (1: 1-12)

Twijde braif aan Tessalonikers 01


01Aan gemainte van Tessalonikers dij bie God, ons Voader, en bie de Heer Jezus Christus heurt. Paulus, Silvanus en Timoteüs 02wènsen joe genoade en vree tou van God, ons Voader, en van de Heer Jezus Christus. 03Hailtied weer mout wie God om joe daanken, bruiers en zusters. Doar is reden tou: joen geleuf gruit van wonder en geweld en joen laifde veur mekoar wordt aalaan groder. 04Wie snaren den ook over joe in God zien gemaintes dat joen geleuf t oetholdt bie ale vervolgens en onderdrokkens dij ie te verduren kriegen. 05Doar moakt God dudelk mit hou eerlek of e oordailt as e vindt, dat ie t verdainen in zien riek te kommen. Veur dat riek lied ie toch zeker? 06Nou, den vindt God t nait meer as eerlek as e wèl of joe onderdrokken, dat mit onderdrokken betoald zet, 07mor joe, dij onderdrokt worden, mit ons op verhoal kommen let. Dat zel wezen as de Heer Jezus oet hemel veurndag komt mit engels doar hai as heerser over beschikt. 08Vuur en vlam spijend zel e den ofreken mit wèl of van God nait waiten wollen en aan ons Heer Jezus zien evengelie gain geheur gavven. 09Veur straf zellen dijent veurgoud omkommen, wied oet de Heer zien buurt vandoan, wied weg van zien kolesoale glaans, 10 op dag dat hai komt om zok stoatsie biezetten te loaten deur zien haailegen en om zok bewondern te loaten deur aal dijent dij tou geleuf kwammen. Joe is ja geraanzie geven, dat wat of God ons getugen let, op dij dag gebeuren zel. 11 Mit t oog doarop beed we ook aalaan veur joe of ons God joe goud genog vinden mag om der in nuigd te worden, en of e - staark as e is - ale gouds doar ie zo'n oardeghaid aan hebben en aal wat joen geleuf oet t stro zet, ofmoaken wil. 12 Zo wordt ons Heer Jezus zien noam deur joe eer aandoan en aansom, aal noardat ons God en ons Heer Jezus Christus joe goaven geven hebben.