Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Glorie dij komt (8:18-30)

Braif aan Romaainen 08


18 Noar mien bereken, het wat wie nou verduren mouten niks te betaiken bie glorie dij veur ons weglegd is en dij ainmoal aan t licht komt. 19 Haile scheppen longert ter noar dat aan t licht komt wèl Gods kinder binnen. 20 Scheppen zit ja onder permoters van n zinloos bestoan. Nait oet aigen vrije wil, mor omdat God heur doartou veroordaild het. Mor der is nog hoop! 21 Scheppen zel ja ook vrij worden oet dood zien macht en zel dailen in vrijhaid en glorie van Gods kinder. 22 Wie waiten dat haile scheppen aan nou tou, poest en stìnt as n vraauw dij n potje krigt. 23 En scheppen nait allenneg, mor wiezulm ook. Wie, dij de Gaist toch kregen hebben as n veurschot op wat of we nog kriegen. Wie poesten en stìnnen ook, en wachten der nog op, dat God ons tou zien kinder moakt en ons haile doun en loaten vrijmoakt. 24 Deur dij hoop bin we ja red. Mor wat je al zain kinnen, doar hoop je nait meer op. Der is toch gainain dij dat dut? 25 Wie hopen op wat we nog nait zain kinnen. Doar is wel volholden bie neudeg! 26 Krekt zo springt de Gaist ons bie. Wat of we beden zellen en hou of dat krekt heurt, wait we nait. Mor de Gaist dut n goud woordje veur ons mit poesten en stìnnen doar gain woorden veur binnen. 27 God, dij t daipste wezen van mensken haildaal deurhet, wait woar de Gaist op oet is. Dij zien plaait veur geleuvegen is ja op God ofstemd. 28 Wie waiten dat t aal goud komt veur heur dij God laifhebben en veur wèl van t begun òf aan oetkozen binnen. 29 Mensken, dij e vrouger al op t oog haar, het e der vrouger ook al veur bestemd op zien Zeun te lieken. Den zol dij oldste wezen maank n haile rieg bruiers. 30 Nou, wèl of e doar vrouger tou bestemd haar, díj het e (nou) ook roupen. En wèl e roupen het, het e ook vrijsproken. En wèl e vrijsproken het, dij het e ook aanzain geven.