Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Leven volgens de Gaist (8: 1-17)

Braif aan Romaainen 08


01Wèl ain is mit Christus Jezus, wordt nait meer veroordaild. 02Wet van de Gaist, dij in Christus Jezus levent geft, het joe vrijmoakt van wet van zunde en dood. 03Wat wet nait kloarkriegen kon deur t seupele bestoan van mensken, dat het God doan: om boas te worden over zunde het hai zien aigen Zeun stuurd. Dij leek, zo te zeggen, op n zundeg mensk. Zo het hai in dat bestoan zulm, zunde veroordaild. 04Zo kon aan wat wet aaist voldoan worden deur ons, dij ons t pad nait wiezen loaten deur ons noatuur, mor deur de Gaist. 05Lu dij heur noatuur volgen, zinnen op wat dij noatuur wil. Mor wèl de Gaist volgen, zinnen op wat de Gaist wil. 06Doar noatuur zien zinnen op zet, dat brengt joe de dood. Mor doar de Gaist zien zinnen op zet, dat brengt joe levent en vree. 07Zundege noatuur staait ja vijandeg tegen God over, legt zok nait deel bie wat Gods wet zegt. Kin dat alderdeegs nait! 08Wèl of n zundeg levent laaiden, kinnen God nooit noar t zin wezen. 09Mor ie binnen nait onder beslag van noatuur, mor van de Gaist. Gods Gaist woont toch in joe? Mor wèl Christus zien Gaist nait het, dij heurt nait bie hom. 10 As Christus in joe touholdt, mag joen liggoam deur zunde wel dood toudoan wezen, mor joen gaist leeft. Dat is te daanken aan gerechteghaid. 11 As de Gaist in joe woont van hom, dij Jezus opwekt het tou dood oet, zel e ook joen staarvelk liggoam n moal leventeg moaken deur kracht van zien Gaist, dij in joe touholdt. Hai het Christus ja ook oet dood opwekt. 12 Dat zodounde, bruiers en zusters, bin we nait laanger verplicht om zulm ons aigen levent te bepoalen. 13 As ie dat aal doun, zel ie der aan doodgoan. Mor as ie deur de Gaist n èn moaken aan joen zundege doaden, den zel ie leven. 14 Altmoal dij zok deur Gods Gaist laaiden loaten, binnen Gods kinder. 15 De Gaist, dij ie van God kregen hebben, moakt gain sloaven van joe om joe schrik op hoed te joagen. Nee toch! Dij Gaist het joe kinder van God moakt, zodat wie roupen: "Abba, Pabbe!" 16 Dij Gaist stemt in mit ons gaist, dat wie Gods kinder binnen. 17 As wie kinder binnen, den bin we ook aarfgenoamen. Den dail we aarvenis mit Christus. As wie dailen in zien lieden, zel wie ook ja in zien heerlekhaid dailen.