Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)

Braif aan Romaainen 05


01Loat we den, nou we rechtveerdeg verkloard binnen op grond van geleuf, n goie verstandholden mit God bewoaren deur ons Heer Jezus Christus. 02Hai het t ja ook veurmekoar moakt, dat wie nou bie God in n goud bladje stoan. Loat we ook snaren van ons verwachten dat God ons tou aanzain brengen zel. 03Joa alderdeegs: loat we der ook mor van snaren as we in kniep kommen. Doar leer we t volholden ja van. 04En as we volholden, moakt dat ons flink. Dat geft ons weer hoop. 05En mit dij hoop kom we nait bedrogen oet. Ons haarten binnen ja vol van God zien laifde. Dat komt van de hillege Gaist, dij e ons geven het. 06Dou wie ja nog niks biezetten konden, is Christus veur ons sturven. Mout ie es begriepen: veur mensken dij doudestieds nog goddeloos wazzen! 07Veur n rechtvéérdeg mensk joen levent te geven, zel joe ja al stoer genog valen; ook al kin t wel ais wezen, dat ain veur n goud mensk dat over het. 08Mor God let zain hou geern of hai ons lieden mag, deurdat Christus, dou we nog zúndoars wazzen, veur ons sturven is. 09Nou, den zel hai toch, nou wie ainmoal om zien staarven vrijsproken binnen, zoveulstemeer ons woaren veur straf? 10 As t ja, dou we nog tegen hom stonden, veur ons weer goudmoakt is mit God deurdat zien Zeun veur ons sturven is, houveulste zekerder zel den, nou dat ainmoal gebeurd is, zien levent ons redden. 11 Mor doar blift t nait bie! Loat we mor snaren van God. Ons Heer Jezus Christus, dij t nou veur ons goudmoakt het mit God, moakt ons dat meugelk.