Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)

Braif aan Romaainen 02


17 As ie joe nou Jeud nuimen loaten, op wet vertraauwen en mond vol hebben over God; 18 as ie waiten, wat of hai wil en oetmoaken doar of t op aan komt, omdat ie mit wet op hoogte binnen; 19 as ie der zo wis van binnen, dat ie blinden laaiden kinnen, mensken dij in duustern zitten bielichten, 20 lu dij heur verstand nait bruken, opvouden en onneuzeln wat biebrengen, omreden in dij wet van joe het t woare inzicht vörm kregen ... 21 Mor man toch! Ie dij onderricht geven aan aandern, geef ie joezulm t nait? Ie dij odder geven: "Nait stelen!" steel ie zulm aal? 22 Ie dij zeggen: "Nait ontraauw wezen!" bin ie zulm aal ontraauw? Ie dij n ofkeer hebben van ofgoden, steel ie wel oet n tempel? 23 Ie dij hoog opgeven van wet, ie moaken God te schaande deur joe nait aan wet te holden. 24 Om joe wordt ja, zo as ter staait, God zien noam lasterd in haaidenwereld. 25 Dat ie besneden binnen, helpt ja wél, as ie joe aan wet holden. Mor as ie joe nait aan wet holden, den tel ie weer veur ain dij nait besneden is. 26 Mor den ook aansom! As ain dij nait besneden is, zok holdt aan regels van wet, zel e den nait tellen veur ain dij besneden is? 27 En zel den dij man, dij van hoes oet nait besneden was, mor wet wél noakomt, joe nait oordailen? Joe, dij joe toch nait aan wet holden, schoon mit letter van wet op hoogte en besneden! 28 Jeud is ja nait, dij zok zo veurdut, en besniedenis is nait n ding dat aan joen liggoam te zain is. 29 Nee, Jeud bin ie vanbinnen, en echte besniedenis is wat van t haart. Doar komt de Gaist aan te pas, nait letter van wet. Zo ain zel prezen worden: nait deur mensken, nee, deur God.