Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)

Braif aan Romaainen 02


01Doarom goan ie nait vrijoet! Den main ik elkenain dij mit zien vonnes kloarstaait. Mit dat ie over n aander oordailen, oordail ie joezulm ja. Ie doun ja netgliek; joa, ie, dij joen vonnes al kloar hebben! 02Wie waiten ja: God is eerlek in zien vonnes over wèl zukswat doun. 03En reken ie den, ie doar, dij kloarstoan mit joen vonnes over wèl of zukswat doun, mor t ondertussen zulm ook doun ... reken ie der op, dat ie Gods vonnes ontlopen zellen? Nee toch! 04Heb ie zien vrundelkhaid, verdroagzoamhaid en geduld, doar t èn van weg is, niks in reken? Heb ie den nait deur dat God zo vrundelk is, allenneg mor om joe tou bekeren te brengen? 05Mor hou stiever joen kop en hou onbekeerleker joen haart, zoveulste hoger stoapelt vroak zok tegen joe op. Dat zel ie vernemen op dij dag dat God vroak nemt en hai mit zien rechtveerdeg vonnes veurndag komt. 06Hai zel elk zien loon geven noar dat e doan het. 07Wèl perbaaiern noam te moaken as lu doar je op aan kinnen deur steevaast t goie te doun, dij geft e aiweg levent. 08Mor over gladdekkers dij om woarhaid nait geven, mor zok deur onrecht laaiden loaten, komt n iezelke straf. 09Elkenain dij t verkeerde dut, komt in kniep en krigt t benaauwd; Jeuden t eerst, mor Grieken ook. 10 Elkenain dij t goie dut, krigt aanzain, eer en vree; Jeuden t eerst, mor Grieken ook. 11 God kikt ja gainent noar ogen.