Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Braif aan Romaainen Begun (1: 1- 7)   
Woarom of Paulus zo geern noar Rome tou wil (1: 8-17)   
Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)   
Jeuden goan net zo min vrij oet (2: 1-11)   
Haaidens nait oordaild noar Jeuden heur wet (2:12-16)   
Van binnen mout ie Jeud wezen (2:17-29)   
God staait in zien recht, as E straft (3: 1-20)   
God sprekt vrij wèl op Jezus vertraauwt (3:21-30)   
Hou was dat onder t Olde Testement? (3:31-31)   
Oabraham, voader van ale geleuvegen (4: 1-25)   
Goie verwachtens noa God zien nij begun (5: 1-11)   
Gevolgen van Oadam zien doad en van Christus zienent (5:12-21)   
Van zunde òf: nou begunt n nij levent (6: 1-14)   
God zien dainst of in zunde zienent (6:15-23)   
Vrij van wet (7: 1- 6)   
Wet veur zunde (7: 7-26)   
Leven volgens de Gaist (8: 1-17)   
Glorie dij komt (8:18-30)   
God zien laifde (8:31-39)   
God is traauw aan zien woord (9: 1-29)   
t Oetverkoren volk en Christus (9:30-10:21)   
God het zien volk nait verstöt (11: 1-10)   
Izrel en redden van haaidens (11:11-24)   
Izrel wordt weer aannomen (11:25-36)   
Leven in God zien dainst (12: 1-21)   
Plichten tegenover t gezag (13: 1- 7)   
Plichten tegenover nkander (13: 8-14)   
Mekoar nait veroordailen (14: 1-15:6)   
Christus is veur Jeuden en haaidens (15: 7-13)   
Woarom Paulus schrift (15:14-21)   
Paulus zien plan om noar Rome te raaizen (15:22-33)   
Groutnizzen (16: 1-24)   
Lof aan God (16:25-27)   

Gods straf over goddelooshaid van haaidenwereld (1:18-32)

Braif aan Romaainen 01


18 Tou hemel oet brengt God ja zien straf aan t licht over ales wat mensken aan goddelooshaid en gemaineghaid oetvreten; mensken dij woarhaid smoren in gemaineghaid. 19 Elkenain wait ja, dat God bestaait. Dat is onder heur ook bekend, God het heur t ja bekendmoakt. 20 Zien onzichtboare aigenschoppen, zien aiwege macht en goddelkhaid, worden ja, sunt dat wereld schoapen is, deur zien schepsels opmaarkt en zai hebben doar ontzag veur. Doarom kinnen zai t nait goudproaten, 21 dat ze, schoon mit God bekend, hom nait as God eerd of daankt hebben. Deur heur redenoatsies luiten ze zok in toeze brengen en wer heur haart duuster van onverstand. 22 Zai beweerden dat ze wies wazzen, mor werden haalfwies. 23 Zai hebben Gods heerlekhaid ombuut tegen beelden, doar ze óf n mensk in noamuiken dij oet tied komt, óf dat goudje dat vlogt, op vaaier poten lopt, of kropt. 24 Doarom het God heur overleverd aan onnureghaid, doar heur haarten noar longerden. Van dij gevolgen dat in dij soamenleven heur liggoamen schonden werden. 25 Ze haren t ja aanduurd Gods woarhaid te verdraaien deur leugen; t schepsel te vereren en te dainen in stee van Schepper. En díj mout toch prezen worden veur aiweg en aaid! Dat is n ding dat zeker is. 26 Doarom het God heur overleverd aan lusten om joe veur te schoamen. Heur vraauwlu hebben noatuurleke omgang ombuut tegen onnoatuurleke. 27 Net zo deden manlu. Noatuurleke gemainschop mit vraauwlu hebben ze der aan geven en ze binnen in heur hetseghaid glìn worden op nkander. Kerels legden t aan mit kerels, mor ze kregen op heur aigen bredje weerom wat ze verdaind haren mit van t rechte pad òf te goan. 28 En krekt zo as zai t ofkeurd haren mit God reken te holden, zo het God heur ook overleverd aan n gedachte dij òf te keuren is, noamelk om dingen te doun dij der nait op deur kinnen. 29 Vol zitten ze mit ale meugelke oneerlekhaid, smereghaid, hebberghaid, slechteghaid; barstendevol mit ofgunst, moord, roezie, achterbakshaid en minne bedoulens. Ze flustern 30 en lastern wat òf! Aan God hebben ze n hekel; ze denken, dat ze hom wel aan kinnen. Verwoande lu binnen t, opsnieders; hailtied vinden ze weer nije streken oet. Ze geven nait om t zeggen van heur olders. 31 Onwies, tiepelzinneg, zunder laifde of meedlieden. 32 Ze waiten best, wat of God vindt van wèl dat doun: dat ze van hom doodstraf verdainen. En toch doun ze t aal. Slimmer nog: ze hebben der heur slinger aan as aandern t ook doun.