Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Noar Rome tou (28:11-31)

Handelingen van apostels 28


11 Noa verloop van drij moand ging we vot mit n schip dat op t aailaand overwinterd haar. t Kwam oet Alexandrië en haar Dioscuren as bougbeeld. 12 In Syracuse ging we aan laand en bleven der drij doag. 13 Dou lichtten wie t anker en voarden doarvandoan noar Regium. Deurdat n dag loater n zudewind opstook, was we in twij doag al in Puteoli. 14 Doar trof we bruiers aan, dij ons nuigden zeuven doag bie heur te blieven. Dou kwam we in Rome. 15 Doarvandoan wazzen bruiers, dij al van ons heurd haren, ons in muit kommen aan Forum Appii en Tres Tabernae tou. Dou Paulus heur zag, daankte hai God en kreeg weer moud. 16 Dou we in Rome aankommen wazzen, kreeg Paulus permizzie op zokzulm te wonen, mit soldoat dij op hom pazen mos. 17 Drij doag loater luit e vernoamste Jeuden van stad nuigen veur n vergoadern. Dou ze bie nkander kommen wazzen, zee e: "Bruiers, ik haar niks doan in t noadail van ons volk of van gebruken van ons veurolders. Toch hebben ze mie oet Jeruzalem vandoan as gevangene aan Romaainen oetleverd. 18 Dij hebben mie ondervroagd en wollen mie vrijloaten, omreden ik haar niks op mien gewaiten doar of doodstraf op staait. 19 Mor doar verzetten Jeuden zok tegen. Doarom mos ik wel in hoger beroup goan bie kaaizer. t Was nait dat ik mien volk aargenswoar van aan te kloagen haar! 20 Dat is zodounde reden woarom of ik joe roupen loaten heb. Ik wol joe even hebben om dat tegen joe te zeggen. t Is om wat of Israël verwacht, dat ik dizze boeien om heb." 21 Mor zai zeden tegen hom: "Wie hebben gain braiven over joe oet Judea kregen en der is hier ook gainain van bruiers aankommen dij wat verkeerds over joe overbrocht of zegd het. 22 Wel wil we geern joen opvattens heuren. Van dizze richten is ons ja bekend dat e overaal op tegenstand stöt." 23 Zai spraken n dag mit hom òf en kwammen dou mit nog meer man bie hom in t hoes doar of e te gast was. Mit klem gaf e heur n oetainzetten over God zien riek. Dou e t over Jezus haar, perbaaierde hai heur oet Mozes zien wet en oet Profeten te overtugen. Van smörgensvroug tot soavendsloat was e aan t woord. 24 Paardie lu luiten zok deur wat of e zee, overtugen, mor aandern wollen der nait aan. 25 Zunder t ains te worden, gingen ze oet nkander. Mor eerst mos Paulus nog ain woord kwiet: "Hillege Gaist haar t wel goud dou e deur profeet Jesaja tegen joen veurolders zee: 26 'Goa noar dit volk tou en zeg: "Aal hou of ie ook heuren zellen, begriepen zel ie t nait. Aal hou of ie ook kieken zellen, gewoarworden zel ie t nait. 27 Dit volk het ja swil op t haart kregen; heur oren haren t stoer mit heuren; heur ogen luiten ze dichtvalen; om t toch mor nait mit heur ogen gewoar te worden en t mit heur oren te heuren en t mit heur haart te begriepen en zok te bekeren. Den zol ik heur ja beter moaken."' 28 Denk ter den ook goud om: noar haaidens het God dizze bosschop van behold stuurd. Dij zellen der áál noar lustern."f + Aander handschriften hebben veur vers 29: "En dou e dit zegd haar, gingen Jeuden vot. Onder nkander vochten ze der nog n haile toer over deur."f* 30 Volle twij joar woonde Paulus in n hoes dat e zulm huurde. Altied draaide zien deur noar binnen tou as ter ain bie hom aanlaip. 31 Hail trankiel en zunder dat ter hom wat in weeg legd wer, verkundegde hai God zien riek en onderwees heur in ales wat of de Heer Jezus Christus aangaait.