Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Athene (17:16-34)

Handelingen van apostels 17


16 Zo zat Paulus in Athene op heur te wachten. Dou e zag hou of dij stad onder ofgodsbeelden zat, muik e zok kwoad. 17 Nou pruit e in sinagoge mit Jeuden en lu dij God vereerden, en op t stadsplaain elke dag mit lu dij doar net wazzen. 18 Zo ruiken ook summege epicurische en stoïsche wiesgeren mit hom aan proat. Paardie van heur zeden: "Wat zol dizze proatjemoaker ainlieks te vertellen hebben?" Mor aandern: "t Liekt wel of e ons vremde goden aanproaten wil." Hai verkundegde ja bliede bosschop over Jezus, dat dij opstoan was. 19 Zai nammen hom mit en brochten hom noar Areopagus. "Mag wie waiten," zeden ze, "wat veur nije leer of ie doar veurdroagen? 20 Ie loaten ons ja wat heuren doar of wie nij van opheuren. Doarom wil we waiten wat of dat te beduden het." 21 Atheners, en ale boetenlanders dij doar op bezuik kwammen, wazzen ja aans naargens op oet as om t nijste van t nijste te vertellen of te heuren. 22 Paulus ging midden op Areopagus stoan en zee: "Atheners! Aan ales zai ik dat ie toch wel meer as gewoon ontzag hebben veur hogere machten. 23 Dou k ja zo ais wat deur joen stad swurf en ales opnam wat of ie zo aal vereren, heb k ook n altoar vonden doar op ston: 'Veur onbekende god.' Nou, wat of ie vereren mor nog nait kennen, dat kom ik joe verkundegen. 24 Dij God dij wereld moakt het en aal wat of ter op is, dij Heer van hemel en eerde, woont nait in tempels dij menskenhanden moakt hebben. 25 Hai is ook nait aanwezen op dainsten van mensken, as of e nog verlet om wat het. Hai geft ja zulm aan altmoal levent en oam, joa, ales. 26 Hai luit ale volken, t aine noa t aander, over haile wereldoppervlak wonen mit opdracht dat ze veur n bepoalde tied - dat is te zeggen: veur zo laank as ze doar van hom wonen moggen - 27 God zuiken zollen en perbaaiern mit hom kontakt te kriegen en hom te vinden. Zowied is e ja ook nait bie elk van ons vandoan. 28 Deur hom leef wie ja, beweeg wie ons en bestoan wie. Net as ook summege dichters van joen volk zegd hebben: 'Zien noageslacht bin we.' 29 Nou, as wie den God zien noageslacht binnen, mout we ook nait denken dat godhaid zukswat is as gold of zulver of stain, n feguur dij n mensk vörmd of oetdocht het. 30 Toch wil God dij tieden dat ie nait beter wozzen deur vingers zain. Mor noú ropt e mensken altmoal en overaal der tou op zok te bekeren. 31 Hai het ja n dag vaststeld dat e wereld rechtveerdeg oordailen loaten zel deur ain dij hai aansteld het. Van dij aanstellen het e veur elkenain t bewies ofgeven deur hom oet dood opstoan te loaten." 32 Dou ze over opstanden van doden heurden, haren summegen doar de gek mit. Mor aandern zeden: "Doar wil we joe nog wel ais over heuren!" 33 Dat zodounde ging Paulus bie heur vot. 34 Mor n poar manlu toalden Paulus aan en kwammen tou geleuf. Dionysius, n lid van Areopagusroad, was doar ook maank, en n vraauw dij Damaris haitte, mit nog n poar aandern.