Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)

Handelingen van apostels 12


01Om dizze tied luit keunenk Herodes n stokkewat lu van gemainte oppakken en tamtaaiern. 02Jakobus, Johannes zien bruier, luit e mit t sweerd ombrengen. 03Dou e zag dat Jeuden dit wel aanston, ging e wieder en luit ook Petrus oppakken. t Was net in doagen van t feest van Broden-zunder-gèst. 04Dou e hom grepen haar, zette hai hom in t gevang. Vaaier koppels van elks vaaier soldoaten mozzen op hom pazen. Hai haar in t zin om hom noa Pesachfeest in t openboar te berechten. 05Zo wer Petrus in gevangenis bewoakt. Mor in gemainte wer aalaan veur hom tou God beden. 06Net in naacht veurdat Herodes hom veur t verheur nemen wol, lag Petrus aan twij kettens tussen twij soldoaten in te sloapen. Boeten veur deur van t gevang stonden ook nog n poar man op wacht. 07Dou kwam der inains n engel van de Heer bie hom stoan en der stroalde licht in zien cel. Hai stötte Petrus wakker en zee: "Kom gaauw in t èn!" Doalek vuilen kettens hom van handen òf. 08"Dou dien raim om en sandoalen aan," zee engel tegen hom. Dat dee e. Engel zee: "Dou dien bovenklaid om en kom achter mie aan." 09Petrus ging mit hom noar boeten tou, mor t drong nait tou hom deur dat t eerns was wat of engel dee. Hai dochde dat e dreumde. 10 Ze gingen eerste en twijde wachtpost verbie en kwammen bie iesdern poort doar ze deur in stad kommen konden. Dij ging vanzulm veur heur open. Ze gingen noar boeten tou en laipen ain stroat deur. Votdoalek luit engel hom allain. 11 Petrus kwam tou zokzulm en zee: "Nou wait ik zeker dat de Heer zien engel stuurd het om mie oet Herodes zien macht te verlözzen. Zo wol e mie t aal bespoaren doar of t Jeudse volk op zit te vlazzen." 12 Dou e dat goud deurkreeg, ging e noar Maria heur hoes tou. Maria was moeke van Johannes, dij ook Marcus nuimd wordt. Doar wazzen hail wat mensken bie nkander kommen. Ze wazzen aan t beden. 13 Dou e op boetendeur klopt haar, kwam maaid, Rooske haitte ze, om deur open te doun. 14 Dou ze aan zien stem heurde dat t Petrus was, vergat ze van bliedschop deur open te doun. Ze runde in hoes om te vertellen dat Petrus veur deur ston. 15 "Bist nait wies!" zeden ze tegen heur. Mor zai huil vol: "t Is zo!" "Den is t zien bewoarengel," zeden ze. 16 En Petrus mor aal kloppen! Dou deden ze deur open en zagen hom. Ze stonden versteld. 17 Hai bedudde heur mit haand, ze zollen stil wezen. Dou vertelde hai hou of de Heer hom tou gevangenis oethoald haar. "Breng Jakobus en aander bruiers doarvan op hoogte," zee e. Dou ging e vot, woaraarns aans hèn. 18 Dou t dag worden was ... grode konsternoatsie onder soldoaten: "Wat zol der toch mit Petrus gebeurd wezen?" 19 Herodes luit noar hom zuiken. Mor dou hai hom nait vinden kon, luit e wachtposten verheuren en terechtstellen. Hai ging van Judea noar Caesarea en bleef doar.