Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)

Handelingen van apostels 08


26 n Engel van de Heer zee tegen Filippus: "Kom es! Goa op raais noar t zuden, weg op dij van Jeruzalem noar Gaza lopt." t Is doar n verloaten wereld. 27 Hai kwam in t èn en ging aan raais. Loat e doar nou n man trevven oet Ethiopië, n hoge functionoares van de kandake, keunegin van Ethiopië. Hai regelde aal heur geldzoaken. Dij haar noar Jeruzalem tou west om te beden en nou was e op weeromraais. 28 Hai zat op zien woagen profeet Jesaja te lezen. 29 Dou zee Gaist tegen Filippus: "Goa noar dij woagen tou en toal hom ais aan!" 30 Filippus laip ter gaauw hèn en heurde hom profeet Jesaja lezen. "Begriep ie wel wat of ie doar lezen?" vruig e hom. 31 "Hou zol k," zee man, "as gainain mie wegwies moakt?" Dou nuigde hai Filippus om in te stappen en noast hom zitten te goan. 32 Nou was dit t gedailte oet de Schrift dat e leesde: "As n schoap wer e noar slachtbaank brocht,
as n laam dij gain kik geft as e schoren wordt,
zo dee e gain mond open.

33 Ainmoal ofzet mos e veur t recht. Zien noazoaten: wèl zel t ter over hebben?
Hai wordt ja van kaant moakt!"f + Dit vers is zo stoer, dat we gain wizzeghaid hebben wat of ter bedould wordt.f*
34 Noar aanlaaiden doarvan zee koamerheer tegen Filippus: "Mag k joe ais vroagen: over wèl het profeet t hier, over zokzulm of over n aander?" 35 Dou kwam Filippus lös. Hai ging oet van t schriftgedailte dat man lezen haar en verkundegde hom t grode nijs over Jezus. 36 Onderwegens kwammen ze bie n wotter. "Kiek, hier is wotter," zee koamerheer, "wat is ter tegen dat ik deupt wor?"f + Vers 37 komt mor in n haile poar handschriften veur.f* 38 Dou luit e woagen stilholden, en baaident, Filippus en koamerheer, gingen in t wotter en hai deupte hom. 39 Dou ze tou t wotter oetkommen wazzen, nam de Heer zien Gaist Filippus inains vot: koamerheer zag hom nait meer. Mor gliekegoud raaisde hai blied wieder. 40 Filippus kwam weer veurndag in Azotus. Op deurraais brochde hai bliede bosschop aan ale steden, net zo laank dat e in Caesarea kwam.