Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Handelingen van apostels Inlaaiden (1: 1- 3)   
Hillege Gaist beloofd (1: 4- 5)   
Hemelvoart (1: 6-11)   
Judas zien opvolger (1:12-26)   
Pinkster (2: 1-13)   
Petrus zien tousproak (2:14-43)   
t Levent in eerste gemainte (2:44-47)   
n Verlamde man beder moakt (3: 1-10)   
Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)   
Petrus en Johannes veur Hoge Road (4: 1-31)   
Hou of t ter in gemainte heer gaait (4:32-37)   
Ananias en Saffira (5: 1-11)   
Taikens en wonders (5:12-16)   
Apostels worden vervolgd (5:17-25)   
Apostels veur Hoge Road (5:26-42)   
Aanstellen van dioakens (6: 1- 7)   
Stéfanus wordt oppakt (6: 8-15)   
Stéfanus zien tousproak (7: 1-53)   
Stéfanus zien dood (7:54-60)   
Saulus zit achter gemainte aan (8: 1- 3)   
Bliede Bosschop in Samerioa (8: 4-25)   
Koamerheer oet Ethiopie (8:26-40)   
Saulus zien bekeren (9: 1-22)   
Saulus weerom noar Jeruzelem tou (9:23-30)   
Gemainte gruit in vree (9:31-43)   
Cornelius (10: 1-48)   
Petrus verantwoordt zok (11: 1-18)   
Eerste christengemainte oet Jeuden en haaidens (11:19-30)   
Herodes vervolgt gemainte (12: 1-19)   
Herodes zien dood (12:20-24)   
Bárnabas en Saulus worden oetzonden (12:25-13:12)   
Noar Antiochie en Pisidie (13:13-52)   
Ikonium (14: 1- 6)   
Lystra (14: 7-20)   
Weerom noar Antiochie (14:20-28)   
Vergoadern in Jeruzele (15: 1-34)   
Paulus en Bárnabas oet nkander (15:35-40)   
In Derbe en Lystra (15:41-16: 5)   
Noar Macedonie (16: 6-12)   
Filippi (16:12-40)   
Tesseloníkoa (17: 1- 9)   
Beréa (17:10-15)   
Athene (17:16-34)   
Korinte (18: 1-17)   
Weerom noar Antiochie en Oazie (18:18-28)   
Paulus in Efeze (19: 1-12)   
Skevas zien zeuns (19:13-22)   
Opschudden in Efeze (19:23-40)   
Macedonie en Griekenlaand (20: 1-12)   
Paulus zien ofschaaid in Milete (20:13-38)   
Paulus in Tyrus en Caeseréoa (21: 1-16)   
Pulus bie Jakobus (21:17-26)   
Paulus wordt oppakt (21:27-40)   
Paulus sprekt Jeuden tou (21:40-22:30)   
Paulus veur Hoge Road (23: 1-11)   
Komplöt tegen Paulus (23:12-22)   
Paulus noar Caeseréoa (23:23-35)   
Paulus veur Felix (24: 1-23)   
Felix holdt verslag mit Paulus (24:24-26)   
Festus volgt Felix op (24:27-25: 6)   
Paulus veur Festus (25: 7-12)   
Festus vragt Agrippa om road (25:13-22)   
Paulus veur Agrippa (25:23-26:32)   
Paulus op transport (27: 1-13)   
Störm en schipbreuk (27:14-44)   
Malta (28: 1-10)   
Noar Rome tou (28:11-31)   

Petrus zien tousproak in tempel (3:11-26)

Handelingen van apostels 03


11 Dou e stoef bie Petrus en Johannes bleef, kwam aal t volk stomverboasd op heur tou, bie wat of Salomo zien zoelengaang nuimd wer. 12 Petrus zag dat en zee tegen t volk: "Isrelieten! Woarom kiek ie doar zo van op? Woarom heb ie gain oog van ons òf net of wie deur aigen kracht of godsvrucht veurnkander kregen hebben dat dizze man lopt? 13 God van Abraham, Isaak en Jakob, ons veurvoaders heur God, het zien knecht Jezus tou aanzain brocht. Ie haren hom oetleverd en niks van hom waiten wild veur Pilatus, ofschoon dij onnaaierd haar, hai mos vrij. 14 Mor ie hebben van hom, dij haaileg en rechtveerdeg was, niks waiten wild en as gunst heb ie vroagd dat ze n moordenoar strieken loaten zollen. 15 Hom dij joe t pad noar t levent wees, heb ie doodmoakt. Mor God het hom opwekt oet zien graf. Doar bin wie getuge van. 16 Dizze man hier het aan Jezus zien noam leufd. Ie zainen hom hier en ie kennen hom. Zo het dij hom staark moakt. t Geleuf dat hai teweegbrengt, muik dat e weer beter wer, doar ie aalmoal bie wazzen. 17 Nou wait ik wel bruiers dat ie, net as joen laaiders, dat doan hebben, omreden ie wozzen nait beter. 18 Mor God het op dij menaaier woarmoakt wat of hai deur ale profeten veurzegd haar: zien Gezaalfde mos lieden. 19 Bekeer joe doarom en veraander joen levent, dat joen zunden oetwist worden. 20 Den kommen der tieden dat God joe weer op oam kommen let en Jezus stuurt, dij e veur joe as Gezaalfde bestemd haar. 21 Hemel mout zien onderkommen wezen aan tied tou dat t aal weer in t lieke brocht wordt. Doar het God over sproken deur zien haailege profeten dij der van oldsheer west hebben. 22 Mozes het ja al zegd: 'n Profeet net as ik bin, zel de Heer, joen God, veur joe oet joen bruiers opstoan loaten. Noar dij mout ie lustern wat of e ook tegen joe zeggen zel. 23 En elk dij nait noar dij profeet lustert, zel tou t volk oet bìnzeld worden.' 24 Aal aander profeten net zo, van Samuël òf en wieder. Aal dijent dij sproken hebben, hebben ook dizze doagen aankundegd. 25 Ie heuren ja bie dij profeten en bie t verbond dat God mit ons veurvoaders sloten het dou hai tegen Abraham zee: 'In joen noageslacht zellen ale geslachten op wereld zegend worden.' 26 Ie binnen eersten noar wèl of God zien knecht stuurd het dou e hom opwekt haar. Hai haar dizze zegen veur joe, dat e elkenain ofbrengen zel van zien minne streken."