Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Kloaglaiden Wèl het ooit zo leden? (1: 1-22)   
Dag van de HEER zien gram (2: 1-22)   
Geluk bleef bie mie oet de buurt (3: 1-66)   
Sions zunde groder as Sodom zienent (4: 1-22)   
Gebed in grode nood (5: 1-22)   

Gebed in grode nood (5: 1-22)

Kloaglaiden 05


01Denk aan wat ons overkommen is, HEER, kiek noar ons schimp en schaande.

02Vremden hebben ons grond in handen, n vremde woont in ons hoes.

03Weeskinder bin we zunder voader, ons moekes binnen wedevraauwen.

04Wie mouten veur wotter betoalen, holt veur stoken mout we kopen.

05Mit t juk op nek en opjagd pokkel wie ons òf, rust krieg we nait.

06Bie Egypte en Assyrië zöcht we steun om etendrinken te kriegen.

07Ons veurolden hebben zundegd, doeknekt goan wie onder heur schuld.

08Sloaven binnen nou ons boazen, gainent dij ons van heur ofhelpt.

09Wie lopen levensgevoar, worden van woestijn oet bedraaigd.

10 Ons liggoam gluit as n ovent, omreden honger taaistert ons.

11 In Sion en steden van Juda, binnen vraauwlu en wichter schonden.

12 Hoge heren binnen deur heur ophongen, olde mensken hebben ze nait ontzain.

13 Jonges pokkeln zok òf mit moalen, ze beswieken onder vrachten holt.

14 Oldsten kommen nait meer in poort, jonkgoud het gain meziek meer in kop.

15 Bliedschop is weg oet ons haart, daanzen dou we nait meer, wie zitten in treur.

16 Kroon vuil ons van kop òf, o wai mit ons, want wie hebben zundegd.

17 Zaik en min is ons haart, doarom stoan ogen ons zo dof.

18 Högte van Sion is verrinnewaaierd, allenneg vozzen lopen der rond.

19 Ie, HEER, tronen veur aiweg, van older op older blift joen troon.

20 Ie kinnen ons toch nait vergeten, en ons veur aaid in steek loaten?

21 HEER, breng ons vannijs bie joe weerom, wie zellen ons bekeren, moak ons levent vannijs zo as t vrouger was.

22 Of heb ie ons haildaal ofwezen, komt ter aan joen gram gain èn?