Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Kloaglaiden Wèl het ooit zo leden? (1: 1-22)   
Dag van de HEER zien gram (2: 1-22)   
Geluk bleef bie mie oet de buurt (3: 1-66)   
Sions zunde groder as Sodom zienent (4: 1-22)   
Gebed in grode nood (5: 1-22)   

Sions zunde groder as Sodom zienent (4: 1-22)

Kloaglaiden 04


01Och heden, dof is t gold en zunder glaans dit edele metoal; op ale houken en hörns van stroat liggen haailege stainen.

02Och heden, zeuns van Sion, zo hoog in reken, meer weerd as kloar gold, binnen nou bloots diggelgoud, waark van poddebakkers.

03Jakhaals wil zien jongen nog wel drinken geven, mor mien volk misdragt zok as n struusvogel in woestijn.

04Tong van lutje potje plakt vaast van dörst aan beun van mond, kinder roupen om brood, mor gainent dij heur t geft.

05Lekkerbekken van weleer teren weg in stroaten, dij laggen op sangen kuzzens, zitten nou in t voel.

06Schuld van mien volk is groder as zunde van Sodom, inainen vergraimd, zunder dat mensken zok ter mit bemuiden.

07Wat schitterden zien jongkerels - net snij, wat glaansden ze - net melk, rood was heur liggoam - net kerlien, heur gezicht stroalde - net saffier.

08Nou zain ze der oet graauw van ellèn, op stroat ken men heur nait meer, bonken steken heur deur t vèl, oetdreugd binnen ze as branholt.

09Dij sneuvelden deur t sweerd, wazzen beter oet as dij omkwammen van honger, den kwient men ja langzoam vot, oetmaargeld van verlet om eten.

10 Moekes vol laifdevolle zörg, kookten heur aigen kinder as eten in heur ellèn, tiedens ondergang van mien volk.

11 De HEER gaf zien kwoadens vrij boan en zien gram luit hai lös, zien vuur, aanstoken in Sion, het stad aan grond tou verteerd.

12 Keunenks en dij wereld bewonen, konden nait leuven, dat vijand mit geweld kommen zol binnen Jeruzalems poorten.

13 Aal dizze rampen kwammen deur zunden van profeten en misdoaden van priesters: ze vergoten rechtveerdeg bloud in stad.

14 As blinden, begleerd mit bloud, swaarven ze nou deur stroaten, gainain dij t riskaaiert heur klaaier nog aan te kommen.

15 "Oet zied! Onraain!" zo ropt men. "Goa vot, kom niks aan!" Loaten ze heur haail woaraarns aans zuiken, hier kinnen ze nait blieven.

16 De HEER zulm het heur votjagd, hai kikt nait meer noar heur om. Der is gain ontzag meer veur priesters, gain omdenken mit olden.

17 Wie blieven oetkieken noar hulp, mor t was aal veur niks. As wachtposten keek we oet noar n volk dat toch nait helpen kin.

18 Elke stap wer we beloerd, in t openboar kon men ons nait meer velen. t Is dudelk: ons doagen binnen teld, ons èn is ter heer.

19 Ons achtervolgers kwammen haarder as oarends oet lucht, ze muiken jacht op ons in baargen, zatten ons op hakken in woestijn.

20 De HEER zien gezaalfde, ons levent, is vongen in heur vangkoel, wie dochten nog wel: In zien schaar leef we maank de volken.

21 Glunder nou mor, Edom, en bewoners van Us wees mor blied, beker zel joe ook nait verbiegoan, doen en noakend blief ie liggen.

22 Sion, doan is t mit joen straf, verbannen zel hai joe nooit meer; mor joen zunden, Edom, legt hai bloot, mit joen misdoaden rekent hai òf.