Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Kloaglaiden Wèl het ooit zo leden? (1: 1-22)   
Dag van de HEER zien gram (2: 1-22)   
Geluk bleef bie mie oet de buurt (3: 1-66)   
Sions zunde groder as Sodom zienent (4: 1-22)   
Gebed in grode nood (5: 1-22)   

Geluk bleef bie mie oet de buurt (3: 1-66)

Kloaglaiden 03


01Wat heb ik leden onder klappen van zien kwoadens.
02In dikste routduustern het hai mie dreven.
03Hai keert zok tegen mie, aal doagen vannijs.
04Mien vlaais en vèl teren weg, hai het mie de bonken broken.
05n Muur van bitter lieden het hai om mie hèn baauwd.
06Hai luit mie in t duustern wonen, as dood veur aaid.
07Hai sloot mie op, vaast in boeien, ik kon gain kaant meer oet.
08Hou of k ook raip en reerde, hai heurde mien smeken nait.
09Mien weg het hai opbroken, mit vlinten ofsloten.
10 Hai loerde op mie as n beer, as n laiw oet zien schoelstee vandoan.
11 Aal mien wegen vergraimde hai: ain stok onlaand, ain palteraksie.
12 Hai spande zien boog en richtte zien pielen op mie.
13 Zien haile pielkoker schoot hai op mie leeg.
14 Aal doagen laagt mien volk mie oet, ze hebben de spot mit mie.
15 Bloots bittere kruderij en aals gaf hai mie te eten.
16 Mien tanden beet ik stokkend op staingroes, hai drokte mie deel in t stof.
17 Gelok bleef bie mie oet de buurt, ik wos nait meer wat of welwezen was.
18 Ik dochde: Mien hoop op de HEER is haildaal vot, ik leef zunder oetzicht.
19 Ik denk aan mien kommer en kwèl, dat vergeft mien levent.
20 Ik blief der mor aal aan denken, t drokt op mie as n vracht.
21 Mor toch print ik mie t goud in - dat geft mie hoop:
22 Zunder èn is genoade van de HEER, zien meedlieden is nait doan.
23 Joen grode traauw is ter aal mörgens vannijs.
24 Ik bin de HEER zienent, zegt mien haart, hai blift mien hoop.
25 Goud is de HEER veur elk dij noar hom oetkikt, veur elkain dij hom zöcht.
26 t Is goud om in stilte te wachten op redden van de HEER.
27 t Is goud dat ain zien juk van jongs òf aan dragt.
28 Hai zit allenneg en dut t swiegen der tou as de HEER t wil:
29 kop bogen noar grond, toch wachtend op oetkomst.
30 Waang keert e tou noar dij hom slagt, hai let zok offrontaaiern.
31 Hai wait ja, dat de Heer nait versteuten dut veur aaid.
32 Hai geft verdrait, mor ontfaarmt zok ook weer genoadeg.
33 Nait van haarten bezörgt hai verdrait en vernedert hai mensken.
34 Mor as lu dij vastzitten in wat veur laand den ook, platpoasd worden,
35 liek in t gezicht van Alderhoogste t recht van mensken schandaaierd wordt,
36 ain onrecht aandoan wordt in zien zoak - zugt de Heer dat den nait?
37 Wèl sprekt ter as de Heer t nait onnaaiert?
38 Gebeurt t goie en t kwoaie nait op odder van Alderhoogste?
39 Woar het mensk kloagen over, as e leeft ondanks zien zunden?
40 Loat we kieken noar ons aigen gedrag en weerom keren noar de HEER,
41 nait mit handen mor mit t haart, richt op God in hemel.
42 Wie wazzen ontraauw en rebels: ie vergaven ons t nait.
43 Grammiedeg heb ie achter ons heer zeten en ons ombrocht zunder perdon.
44 Ie hebben joe wikkeld in wolken, ons beden drong nait tou joe deur.
45 t Minste goudje maank volken moak ie van ons.
46 Ons vijanden trekken bek wied lös tegen ons.
47 Doodschrik, verdaarf en vernailen, kwam over ons.
48 Mien ogen störten stromen troanen, mien volk ging te gronde.
49 Troanen blieven bie mie stromen en zunder opholden reer ik,
50 totdat de HEER oet hoge hemel vandoan noar mie omkikt.
51 Zeer doun mien ogen van t schraiven om mien stad.
52 As n vogel juig vijand mie op - en woarom? k Zol t nait waiten.
53 Ze smeten mie leventeg en aal in put, dekten mie stainen op kop.
54 t Wotter spoulde over mie hèn en ik raip: "Ik heb ter west!"
55 Haildaal onder oet put raip ik joen noam aan: "HEER!"
56 Ie hebben mien roupen vernomen. Blief nait doof veur mien kloagen.
57 Ie hebben mie verheurd en zegd: "Wees mor nait baang."
58 Ie binnen veur mie opkommen en ie, Heer, hebben mien levent red.
59 Ie zagen hou of k onderdrokt wer, HEER, en hebben mie recht doan.
60 Ie haren deur hou of ze oet wazzen op vroak, heur komplötten tegen mie.
61 Ie hebben heurd hou of ze mie offrontaaierden, HEER, heur komplötten heb ie zain.
62 Mien vijanden smeden aal doagen komplötten tegen mie.
63 Kiek mor, of ze nou stoan of zitten, n spotlaid bin k veur heur.
64 Betoal heur toch weerom, HEER, wat of ze mie misdoan hebben.
65 Moak heur haart en gaist blind, breng joen vluik over heur.
66 Zit achter heur heer in joen gram, veeg heur van eerde vot.