Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Tegen minne perfeten (23: 9-39)

Jeremia 23


09Over profeten: "Riddersloagen bin ik, haildaal, ik tril over aal mien leden.
n Doene kerel liek ik wel, dij wien noar kop stegen is -
zo stìnvol zit ik van de HEER zien haailege woorden."

10 "t Haile laand zit vol mit echtbrekers, doarom ligt t ter treureg bie,
verdreugd is t gruin in woestijn.
Allenneg op kwoad binnen ze oet,
in onrecht zuiken ze heur kracht.

11 Alderdeegs profeten en priesters is min goud, in mien aigen hoes heb ik heur
trappaaierd op misdoaden
- godssproak van de HEER.

12 Doarom wordt weg dij ze bewandeln n sliesterg pad in t duustern,
doar ze strovveln en valen.
Want ik breng rampen over heur,
as tied van straf der heer is
- godssproak van de HEER.

13 Ik heb zain dat profeten van Samaria wat vrezelks deden:
ze treedden op as Baälsprofeten
en mien volk Israël
brochten ze op biesterboan.

14 Mor profeten van Jeruzalem zag ik nog maler dingen doun:
traauwbreuk begoan en leugens verkopen.
Minne mensken pittjeden ze aan
in heur slechteghaid,
gainent denkt ter aan zok te betern.
t Haile loug is mie ain Sodom,
aal t volk ain Gomorra.

15 Doarom - zegt de HEER van de machten over profeten: Ik geef heur bitter goudje te eten
en vergifteg wotter te drinken,
want deur profeten van Jeruzalem
komt slechteghaid over t haile laand.
16 Zo zegt de HEER van de machten: Luster nait noar wat profeten joe verkundegen. Ze bedraigen joe over ale kanten. Heur viziounen hebben ze bie zokzulm opbedocht, n bosschop van de HEER is t wizzenzeker nait. 17 Tegen heur dij t woord van de HEER niks in reken hebben, zeggen ze: 't Zel joe goud goan - zegt de HEER.' Tegen elk dij deurtoert mit slechtdoun: 'Der komt joe niks van over!' 18 Mor wèl van heur zat in road van de HEER? Wèl was ter bie en heurde wat hai onnaaierde? Wèl vernam zien besloeten en brochde dij over?
19 Störm van de HEER stekt op, n dikke windhoos brekt lös
over minne mensken.

20 Grammiedeghaid van de HEER komt nait eerder tou bedoaren
tot hai aal zien plannen oetvoerd het.
Loater wordt joe dit kloar.

21 Ik heb dij profeten nait om bosschop stuurd, al lopen ze ook nog zo haard.
Niks heb ik tegen heur zegd,
en toch treden ze op as profeet.

22 Haren ze zeten in mien road, den zollen ze mien besloeten
t volk wel kundeg moaken
en t ofbrengen van t verkeerde pad,
van heur minne doun en loaten.

23 Bin ik n God dij stoef bie is of nait veuleer n God van wied weg?
- godssproak van de HEER.

24 Naargens kin n mensk beziedkroepen of ik zai hom wel
- godssproak van de HEER.
Hemel en eerde binnen vol van mie
- godssproak van de HEER.
25 Ik heur profeten zeggen dij in mien noam leugens verkopen: 'Ik haar n dreum!' 26 Houlaank gaait dat nog deur? Wat hebben ze veur, dij profeten, dij bosschoplopers mit aigen opbedenksels? 27 Ze vertellen mien volk wat ze dreumd hebben en denken den dat ze doar mien noam deur vergeten zellen. Net zo as heur veurolden dij mien noam vergaten veur Baäl zienent. 28 Profeet dij n dreum het, kin bloots zeggen dat e n dreum haar, mor dij mien woord kregen het, kin eerlieks mien woord vertellen. Wat het stro mit waait te doun?
- godssproak van de HEER.

29 Mien woord is n vuur, n hoamer dij n rots stokkendslagt
- godssproak van de HEER.
30 Ik verzeker joe: ik bin tegen profeten dij woorden van nkander stelen of t mienent wazzen - godssproak van de HEER. 31 Ik bin tegen profeten dij ales wat heur over lippen komt as oroakels bestempeln - godssproak van de HEER. 32 Ik bin tegen profeten dij mien volk op biesterboan brengen mit heur opbedochte dreumen, mit heur leugens, heur stroom van woorden - godssproak van de HEER. Ik heb heur nait stuurd, heur nooit opdracht geven. Dit volk het haildaal gain wil van heur - godssproak van de HEER. 33 As ain, al was t ook n profeet of n priester, joe vragt: 'Wat is de HEER zien 'last' nou?' den zelstoe zeggen: Ie binnen zulm n dikke lastpost! Mor ik smiet joe van scholders òf! - godssproak van de HEER. 34 As n profeet, n priester of wèl den ook mor, t nog over 'de HEER zien last' het, den wait ik dij wel te vinden, en zien haile femilie derbie! 35 Vroag nkander laiver: 'Wat is de HEER zien antwoord? Wat het hai zegd?' 36 Woorden as de HEER zien 'last' mag ie nait meer bruken. As ie dat aal doun, zel ie der zulm last mit kriegen. Ie verdraaien den God zien woorden, de God dij leeft, de HEER van de machten. 37 Ie mouten profeet vroagen: 'Wat is de HEER zien antwoord? Wat het hai zegd?' 38 Dit zegt de HEER: As ie t toch over de HEER zien 'last' hebben, aalhouwel ik joe woarschaauwde dat nait te doun, 39 den til ik joe nou mitnkander op en dizze stad ter bie, dij ik aan joe en aan joen veurolden geven heb, en smiet ik dij van mie òf.