Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Vaaier oetsproaken (17: 5-18)

Jeremia 17


05Zo zegt de HEER: Vervlökt is wèl op mensken baauwt,
dij steunt op vlaais en bloud,
zok ofkeert van de HEER.

06Hai is n koale stroek in steppe, nooit krigt e regen,
op dreuge woestijngrond staait e,
in onlaand, doar niks gruit.

07Mor zegend is wèl op de HEER baauwt, van touvlocht bie hom zeker is.

08Hai is n boom aan kaant van daip, mit worrels tot in t wotter.
Last van hetten het e nait,
zien blad blift mooi gruin.
Hai lidt nait onder dreugte,
dragt aaltied vrucht.

09Niks is zo filaain as t haart van mensken, deurhèn min, wèl het ter verstand van?

10 Tot op boom ken ik, de HEER, joen haart en nieren.
Ik beoordail elk noar zien doaden,
noar t waark dat e oet stro zet.

11 Zo as n petries op aaier zit, dij e zulm nait legd het,
zo is ain dij schatten bie nkander rapt
doar e gain recht op het.
In blui van zien levent,
mout e der ofstand van doun;
as zien èndje noadert
wordt kloar hou haalfwies of e is."

12 "n Hoge, roemruchte troon is van t begun òf aan,
stee van ons haailegdom.

13 HEER, Israëls vertraauw, elk dij joe verroaden dut, staait beschoamd;
dij joe rug toukeren, binnen veur dood opschreven,
verloaten hebben ze ja wèl van leventeg wotter.

14 HEER, moak mie beter en ik zel beter worden; red mie en ik zel red worden.
Veur joe is ja ale eer!

15 Heur, wat ze tegen mie zeggen: 'Woar blifst nou mit t woord van de HEER?
Loat t mor ais gebeuren!'

16 Ik heb ter nait bie joe op aanstoan dat ie rampen sturen,
n onhaailsdag heb ik nait begeerd.
Ie kennen ales wat mie over lippen kwam,
van aal mien woorden bin ie op hoogte.

17 Mit aandrang vroag ik joe, wor nait mien ondergang.
Ie binnen mien touvlocht
in tied van nood.

18 Loat mien achtervolgers mit sneue neus stoan - mor mie nait.
Joag heur schrik op hoed - mor mie nait.
Stuur dag van t onhaail op heur òf - vernail heur!"