Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jeremia Opschrift (1: 1-3)   
Jeremia wordt roupen (1: 4-19)   
t Volk is de HEER vergeten (2: 1- 4: 4)   
Ellèn oet t noorden (4: 5-31)   
n Leste inzeggen (5: 1-31)   
Jeruzelem, baarg joe! (6: 1-30)   
Tegen tempel en eredainst (7: 1- 8: 3)   
Nait te bekeren, dit volk (8: 4- 9:23)   
Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)   
Haile koppel oet nkander jagd (19:17-25)   
Verbroken verbond (11: 1-17)   
Komplöt tegen Jeremia (11:18-12: 6)   
Woar of t op oetlopt (12: 7-14)   
t Taiken van lennendouk (13: 1-14)   
Judoa wordt votvoerd (13:15-27)   
t Taiken van dikke dreugte (14: 1-15:21)   
Dag van t onhaail (16: 1-17: 4)   
Vaaier oetsproaken (17: 5-18)   
Sabbat (17:19-27)   
waarkploats van poddebakker (18: 1-17)   
Goud mit kwoad vergelden, mag dat? (18:18-23)   
Vergroezelde stainen kroek (19: 1-14)   
Jeremia achter troalies (20: 1-18)   
Tegen keunenks van Judoa (21: 1-23: 8)   
Tegen minne perfeten (23: 9-39)   
Twij körven mit viegen (24: 1-10)   
Vijand oet t noorden (25: 1-13)   
Woarschaauwen aan volken (25:14-38)   
Perfeet in kniep (26: 1-24)   
Kwezzie mit perfeten (27: 1-22)   
Jeremia en Chananja (28: 1-17)   
Braif aan verbannen lu (29: 1-32)   
Tied van vree komt ter aan (30: 1-24)   
Hoop veur toukomst (31: 1-39)   
Akker in Anatot (32: 1-44)   
t Laand weer zo as t vrouger was (33: 1-26)   
Hou of t wordt mit Sedekia en t aander volk (34: 1-22)   
Rekabieten heur veurbeeld (35: 1-19)   
t Verhoal over boukrol (36: 1-32)   
Jeremia en keunenk Sedekia (37: 1-38:28)   
Jeruzelem innomen (39: 1-18)   
Gedalja, goeverneur van Judoa (40: 1-41:18)   
Vlucht noar Egypte (42: 1-43:13)   
n Woord veur Judeeërs in Egypte (44: 1-30)   
Baruch wordt ontzain (45: 1-5)   
n Woord veur volken: eerst veur Egypte (46: 1-28)   
n Woord veur Filistijnen (47: 1-7)   
n Woord veur Moäb (48: 1-47)   
n Woord veur Ammon (49: 1- 6)   
n Woord veur Edom (49: 7-22)   
n Woord veur Damascus (49:23-27)   
n Woord veur Aroabische stammen (49:28-33)   
n Woord veur Elam (49:34-39)   
n Woord veur Boabel (50: 1-51:64)   
Ondergang van Jeruzelem (52: 1-27)   
Judoa vottranspetaaierd (52:28-34)   

Gainain kin tegen de HEER aan (10: 1-16)

Jeremia 10


01Israël, luster noar wat of de HEER tegen joe zegt: 02Dit zegt de HEER: Neem gebruken van aander volken nait over,
schrik nait van taikens aan lucht,
ook al worden aander volken der kèl van.

03Wat zai doun het niks om hakken: ze kappen in t bos blokken holt,
n vakman nemt ze mit baaidel onder handen,

04hai moakt ze mooi mit gold en zulver, spiekert boudel goud vaast mit hoamer
dat ze nait wibbeln.

05Spouken in komkommertoen, dat binnen t: proaten kinnen ze nait,
ze mouten droagen worden,
gain stap kinnen ze verzetten.
Wees der nait baang veur,
ze kinnen gain kwoad doun,
mor goud al net zo min."

06HEER, gainent is aan joe geliek, ie allenneg binnen groot,
en groot is joen noam en macht.

07Elk mout ontzag veur joe hebben, Keunenk van de volken, dat komt joe ja tou.
Maank wieze lu van volken
en onder keunenkrieken is gainent aan joe geliek.

08Altmoal mit nkander binnen ze dom en dwoas. Heur ofgoden binnen van holt,

09besloagen en bedoan mit bladzulver oet Tarsis en gold oet Ufaz,
deur vaklu moakt,
bewaarkt deur goldsmid mit aigen handen.
Bekled mit blaauw en roodsangen:
altmoal t waark van kundege vaklu.

10 Wis en woar, de HEER is God, hai is God dij leeft, keunenk veur aaid.
Veur zien kwoadens trilt eerde,
veur zien grammiedeghaid holdt gain volk t oet."

11 "Dit mout ie tegen heur zeggen: Goden dij hemel en eerde nait moakt hebben,
zellen van eerde en hemel verswinnen."

12 Mor hai muik eerde deur zien kracht, en het mit wieshaid wereld sticht,
mit kunde spraaidde hai hemel oet.

13 Zien dunder boldert mit geweld: t wotter gobbelt tou lucht oet.
Hai let wolken opkommen
van oetènnen van wereld.
As t regent, smeedt hai weerlichten,
hoalt wind veurndag oet schuren.

14 Mensken stoan riddersloagen, ze kinnen der mit verstand nait bie.
Goldsmid schoamt zok veur zien beelden,
wat e goten het is kloar bedrog,
der zit gain spiertje leven in,

15 t binnen dingen van niks, veur spot stoan ze. As t op ofreken aankomt, worden ze verdoan.

16 God van Jakob is nait net as zai, hai is vörmer van ales
en Israël is zienent.
Zien noam is HEER van de machten.