Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Hou of t oflai (42:7-17)

Job 42


07Dou de HEER tegen Job sproken haar, richtte hai t woord tou Elifaz oet Teman: "Ik bin slim grammiedeg op die en dien twij kammeroaden, omreden ie hebben nait goud over mie sproken, wat mien knecht Job wél doan het. 08Doarom mout ie mit zeuven jonge bollen en zeuven schoaprammen noar mien knecht Job goan en n brandovver brengen veur joezulm. Job, mien knecht, zel veur joe beden, want allenneg hom bin ik goudgezind. Den zel ik joe niks aandoun, ook al heb ie nait goud over mie sproken, wat mien knecht Job aal doan het." 09Elifaz oet Teman, Bildad oet Suach en Sofar oet Naäma, deden zo as de HEER zegd haar en de HEER was Job goudgezind. 10 Noadat Job veur zien vrunden beden haar, brochde de HEER n omkeer in t löt van Job en gaf hom dubbeld zoveul as wat e eerst had haar. 11 Aal zien bruiers en zusters, en elk dij hom vrouger kend haar, kwammen bie hom thoes om mit hom te etendrinken. Ze betuugden heur mitleven en troostten hom, om ale rampen dij de HEER over hom kommen loaten haar. Ze gavven hom elk n geldstok en n golden ring. 12 De HEER zegende Job noatied nog meer as vrouger. Zo kreeg e vattiendoezend schoapen en sikken, zèsdoezend kemélen, doezend span ozzen en doezend ezels. 13 Hai kreeg ook zeuven jonges en drij wichter. 14 Oldste dochter haitte Jemima, twijde Kezia en daarde Keren-Happuch. 15 In t haile laand wazzen der gain nuverder vraauwlu te vinden as Job zien wichter. En heur pa gaf heur net zo'n groot aarfdail as heur bruiers. 16 Job leefde dou nog honderdvatteg joar en hai zag zien kinder en kindskinder groot worden, tot in t vaaierde geslacht. 17 Dou kwam Job oet tied, hoog op older en voldoan van t levent.