Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)

Job 28


01Joa wis, der is n stee doar zulver vonden wordt, en n stee doar men gold wint.

02Iesder wordt tou grond oet hoald, en koper wordt smolten oet gestainte.

03Mensk moakt n èn aan t duustern, tot in uterste houken zöcht e
noar gestainte, verburgen in t routduustern.

04Hai kapt n miengaang, vèr bie bewoonde wereld vandoan, tot woar vout gain steun meer vindt,
doar bungelt en sweeft e, wied vot van mensken.

05Op eerde schut t koorn op, mor daip doaronder woult n vuur.

06Doar vindt men gestainte doar saffier in zit, ook stofgold zit ter in grond.

07t Pad doar hèn - gain roofvogel dij t wait, t oog van oarend bespeurt t nait.

08Wildste daaiern zetten doar gain poot, alderdeegs laiw woagt zok ter nait.

09Bloots mensk nemt t haarde gestainte onder handen, hai vrödt baargen om aan ondern tou.

10 In rotsen kapt e gangen oet, en ontdekt ter aalmoal kostboar spul.

11 Grondwotter damt e òf, zo brengt e veur t licht wat daip beziedzit.

12 Mor wieshaid - woar kin je dij vinden, en inzicht - woar holdt dat tou?

13 Gain staarveling wait weg der hèn, wieshaid is nait onder mensken te vinden.

14 Oervloud zegt: "Bie mie is ze nait," en daibe zee: "Bie mie net zo min."

15 Wieshaid is veur gain gold te kriegen en mit gain zulver te betoalen.

16 Ze is meer weerd as gold oet Ofir, ook kostboarste onyx of saffier is nait genog.

17 Gold of glaas hoalen t nait bie heur, ze is nog nait te kriegen veur t mooiste goldgoud.

18 Kerlienkralen of baargkristal huif je nait mit aan te kommen, n zak vol wieshaid is meer weerd as n zak mit edelstainen.

19 Topaas oet Nubië kin der nait tegen op, ze is kostboarder as kloar gold.

20 Mor woar komt wieshaid weg, en inzicht - woar holdt dat tou?

21 Gain schepsel op eerde kin wieshaid gewoarworden, vogels in lucht kinnen heur nait ontdekken.

22 Ofgrond en dood zeggen baaident: "Wie kennen heur bloots van heurenzeggen."

23 Allenneg God kent t pad ter hèn, hai wait woar of ze touholdt.

24 Hai kikt ja tot aan ènden van wereld tou, onder haile hemel ontkomt hom niks.

25 Dou hai onnaaierde hou haard wind waaien zol en dou hai t wotter zien grènzen stelde,

26 dou hai regen wet veurschreef en t pad aan dunder en bliksem,

27 dou wer hai Wieshaid gewoar en haar heur vot in reken, dat hai zee heur wat ze doun mos
en von tougelieks ook goud wat ze dee.

28 Mor tegen mensken zee e: "Ontzag veur de Heer - dat is wieshaid;
bie t kwoad vandoan blieven - dat is inzicht!"