Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)

Job 26


01Dou gaf Job beschaaid:
02"Wat hestoe n aarme stumper toch hulpen, wat hestoe n geweldege steun west veur n man zunder kracht!

03Wat hest n goie roadsman west veur ain dij naargens van òf wait, wat hest hom n bult wieshaid biebrocht!

04Woar hoalst dij woorden toch vandoan, wèl het die dat aalmoal inschuund?

05Gaisten van doden - dij touholden nog onder t wotter en wat doar woont -
trillen van benaauwdens.

06Open en bloot ligt onderwereld veur hom, niks in ofgrond blift verburgen.

07Hai het noorderhemel oetspand boven t lege onlaand, en hong eerde zo mor in t niks.

08Hai luit wolken oetdijen van wotter, zunder dat ze knappen onder t gewicht.

09Hai dekte zien troon òf, deur der dikke wolken veur te schoeven.

10 Hai het horizon as n boog oetspand over zee, bie t swet van licht en duustern.

11 Zoelen van hemel schudden hènneweer, haildaal verbiesterd deur zien draaigementen.

12 Deur zien kracht brochde hai zee tou bedoaren, deur zien belaaid vermorzelde hai Rahab.

13 Mit zien oam poestte hai lucht schoon, mit aigen haand stook e slaang dood dou dij der vandeur wol.

14 En dat is nog mor t minste van wat e aalmoal kin; wat wie van hom vernemen, is niks meer as n zaacht gefluuster.
Wèl kin den dunder van zien aalmacht verdroagen?"


Job 27


01En Job ging wieder mit zien reloas:
02"Zo woar as God leeft, dij waaigerd het mie mien recht te geven, d'Aalmachtege dij mie slim verbitterd het,

03zo laank as ter nog n sprankje levent in mie is, en oam van God nog in mien neus is,

04komt ter mie gain leugen over lippen, zel mien tong gain onwoarhaid spreken.

05Joe geliek geven? Ik denk ter nait aan! Tot aan mien dood hol ik vaast aan mien onschuld.

06Rechtveerdeg bin ik, dat hol ik vol, k huif mie zulm niks verwieten, over gain dag van mien levent.

07Mag mien vijand t zo vergoan as n goddeloze, mien tegenstander as n misdoadeger!

08Wat kin n minhoed nog verwachten wezen as God hom t levent ofnemt en dat opaaist?

09Zel God zien roupen heuren as hom grode rampen overkommen?

10 Kin e zok gelokkeg vuilen bie Aalmachtege, elk ogenblik n beroup op hom doun?

11 Ik zel joe vertellen over t doun en loaten van God, joe persies biebrengen wat Aalmachtege aalmoal veur het.

12 Ie hebben t ja aalmoal mit aigen ogen zain, woarom kom ie den aanzetten mit aal dij onzin?

13 Dit is t wat God n minne kerel toupaart, dit holdt Aalmachtege veur n geweldenoar achter haand:

14 hai mag nog zoveul kinder hebben, ze kommen om in oorlog, zien noazoaten kriegen nooit genog te eten.

15 Dij t ter ofredden, kommen deur pest aan heur èn en gain wedevraauw zel n troan om heur loaten.

16 Al bultjet hai geld op of was t stof, al hoalt e klaaier bie nkander of was t vergees -

17 houveul of e ook bie nkander hoalt: n eerlek man lopt ter in rond, en aal zien geld - n onschuldege gaait ter mit vot.

18 t Hoes dat e baauwt, is nait meer as n spinweb, waggel as schoel van n wildjer.

19 Riek gaait e op bèr - veur leste moal: as e ogen lösdut, is haile boudel vot.

20 Onhaail krigt hom te pakken as n wottervloud, snaachts scheurt n störmwind hom mit.

21 Oostewind pakt hom op - en doar gaait e, ropt hom vot van zien stee.

22 Zunder meedlie gaait God tegen hom tekeer, of perbaaiert e ook lös te kommen oet zien greep.

23 Op stroat roupen ze hom achternoa, doar hai woont, hebben ze de gek mit hom."