Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)

Job 22


01Dou nam Elifaz oet Teman t woord weer:
02"Kin n mensk God ooit van nut wezen, kin alderdeegs n verstandeg mensk hom n dainst bewiezen?

03Het Aalmachtege der oardeghaid aan astoe rechtveerdeg bist, wordt hai der beter van as ter niks op dien levent aan te maarken vaalt?

04Zol hai die stravven om dien vroomhaid, en die doarom veur t gerecht slepen?

05Zol t nait wezen om aal dastoe oetvreten hest en aal dien misdoaden doar t èn van vot is?

06Om niks hest dien noaste ja n onderpaand ofnaarsked, en aarme lu hest alderdeegs heur leste klaaier ofpakt.

07Ain dij schoonòf was, hest wotter waaigerd, en dij honger haar, hest brood ontholden.

08Joa, machtege man, dij mos t laand hebben, wèl in aanzain was, zat ter braidoet.

09Wedevraauwen hest mit lege handen votstuurd, weeskinder hest verkommern loaten.

10 Doarom kinst gain kaant meer op, en is schrik die in de bainen schoten.

11 t Is pikkeduuster worden om die tou, kinst niks meer zain, en doe verzopst in n wottervloud.

12 Woont God nait hoog in hemel? En kiek ais hou wied vot de hoogste steerns stoan!

13 Toch zegstoe: 'Wat wait God nou aiglieks? Kin hai rechtspreken dwaars deur t duustern hèn?

14 Hai zit ja achter wolken en zugt niks as e deur hemel kuiert.'

15 Woarom blifst lopen op dij overolde weg, doar goddelozen destieds op laipen?

16 Ze werden aanpakt, nog veur heur tied, grond wer heur onder vouten votspould deur wottervloud.

17 Aalweg zeden ze tegen God: 'Goa toch vot!' en: 'Aalmachtege kin ons ja toch niks moaken!'

18 Toch was hai t, dij heur hoezen vuld haar mit ale gouds. - Wat dij goddelozen in kop hebben, doar mout ik niks van hebben!

19 Rechtveerdegen kieken der noar en binnen der blied om, onschuldegen hebben de gugel der mit:

20 joa wis, t is doan mit heur riekdom, en heur haile boudel is opbraand!

21 Moak t weer goud mit God, den hest vree, den zel die t weer goud goan.

22 Neem toch aan wat hai die te leren het, en bewoar zien woorden in dien haart.

23 Keer weerom noar Aalmachtege en boeg dien kop, smiet ale onrecht tou deur oet.

24 Loat t gold toch in grond zitten, loat t fiengold van Ofir liggen tussen stainen in t wotter,

25 den zel Aalmachtege dien gold, dien schat van t kloarste zulver wezen.

26 Den zelst die gelokkeg vuilen bie Aalmachtege, en vol vertraauw noar hom opkieken.

27 Astoe hom aanropst, zel e noar die lustern, en wat ofst beloofd hest, zelst ook veur stoan.

28 Wat ofstoe die veurnemst, t zel gebeuren, t is altied licht, woarstoe ook gaaist.

29 Want God slagt ain dij t hoog in kop het deel, mor ain dij kop bogt, helpt hai.

30 Hai redt ain dij onschuldeg is, astoe schone handen hest, redt hai die ook."