Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)

Job 21


01Dou gaf Job beschaaid:
02"Lúster nou ais noar wat ik te zeggen heb, zo kin ie mie teminnent nog troosten!

03Loat mie asjeblieft oetproaten; as ik oetsproken bin, drief den mor weer de spot mit mie!

04Wat mie aanbelangt: is mien beklag tegen n ménsk richt?
k Heb ja ale reden om mien geduld te verlaizen!

05Kiek ais noar mie, den zel ie verbiesterd wezen, den hol ie joe wel stil!

06Aal weer as k ter aan denk, wor k doodsbenaauwd en lopt de griezel mie over de graauwel.

07Woarom leven goddelozen mor deur, worden ze old en blieven ze zond?

08Heur kinder hebben ze aaid om heur tou, ze zain heur kindskinder wazen en dijen.

09Ze leven vaaileg en onbezörgd, God treft heur nait mit zien rou.

10 Heur bol springt ter op en t is roak, heur koien zetten kaalver nait òf.

11 Heur kwoajonges runnen boeten rond as n koppel schoapen, lutjen springen der bie om as lammer.

12 Ze zingen bie lier en bèltjetrom, vernuvern zok mit meziek van floit.

13 Ze brengen heur doagen deur in fleur, en in ale rust doalen ze òf in t dodenriek.

14 'Goa toch vot!' zeggen ze tegen God, 'wie willen gain gedounte mit joe hebben.

15 Wèl is dij Aalmachtege, dat wie hom dainen zollen? Wat win we der bie as we hom smeken en beden?'

16 Mor dou der denk om: ze hebben heur gelok nait in aigen haand. Wat dij goddelozen in kop hebben, doar mout ik niks van hebben!

17 Hou voak is dat aiglieks gebeurd, dat laamp van goddelozen oetgaait, dat t ongelok over heur heer komt,
dat God heur in zien gram alderhande ellèn toupaart?

18 Wórden ze aiglieks wel ais votwaaid as stro in wind, as kaf dat deur n störmwind opjagd wordt?

19 t Kin wel wezen dat God aal dat kwoad opspoart veur goddeloze zien kinder. Mor loat e t homzúlm betoald zetten, den zel e t wel gewoarworden.

20 Loat hom mor mit aigen ogen zien ondergang zain, loat hom zulm Aalmachtege zien grammiedeghaid mor vuilen.

21 Wat kin hom zien aigen volk nog schelen, as zien levent al verbie is?

22 Kin n mensk God sums wat biebrengen, hai dij rechtsprekt over hemelbewoners?

23 Ain staarft zunder vervaal van krachten, in ale rust en vree;

24 hai zugt ter oet as melk en bloud, en het nog pit in leden.

25 Aander staarft, bitter te moude, nooit het e genoten van t goie.

26 Mor noast nkander kommen ze onder grond te liggen, aalbaaident onder de moaden.

27 Joa, k wait wel wat ie denken en wat ie tegen mie in t zin hebben.

28 Ie zeggen ja: 'Woar is t hoes nou van dij geweldenoar, woar is t stee doar hai touhuil, dij minhoed?'

29 Heb ie nooit noavroag doan bie lu dij veul bie pad binnen? Aan heur verhoalen twievel ie toch nait,

30 dat n minne niks te vrezen het as t onhaail komt, dat hai t ter leventeg ofbrengt op dag van God zien gram?

31 Wèl zegt hom liek veur de kop wat of e oetvreten het, en wat e doan het, wèl zet hom dat betoald?

32 Nee, mit ale stoatsie wordt hai begroaven, bie zien graf staait n wacht kloar.

33 n Haile bult volk komt achter hom heer en ook veur hom oet is ter gain tellen aan.
Zaacht ligt e onder de zoden.

34 Och, joen woorden van troost - niks weerd binnen ze, en dij antwoorden van joe - ain en aal list en bedrog!"