Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Sofar zien twijde reloas (20:1-29)

Job 20


01Dou nam Sofar oet Naäma t woord weer:
02"Ik kin t nait meer oetholden, k mout nou wel antwoorden, deur en deur hest mie krenkt.

03Ik mout dien schimpscheuten wel aanheuren, mor t is ain zunder verstand dij mie antwoord geft.

04Waistoe nait dat al van olds heer, van tied òf dat ter mensken op wereld binnen,

05t joechaaien van goddelozen kòrt van duur en t plezaaier van n minhoed rad verbie is?

06Ook al komt zien grootseghaid aan lucht tou, al lopt e mit kop tegen wolken aan,

07hai zel veur aaid vergoan, net as zien aigen schietbultje, dij hom kend hebben, zeggen: 'Woar is e bleven?'

08Hai vervlogt as n dreum, is nait meer te vinden, as n vizioun in naacht, zo is e verswonnen.

09t Oog dat hom zag, zugt hom nait meer, en t stee doar e woonde, wordt hom nooit meer gewoar.

10 Zien kinder mouten aarme lu om gunsten vroagen, zien aigen handen mouten aal wat e zok touaigend het weer ofgeven.

11 Hai mag zok den nog wel jonk en staark vuilen, hai wordt omhaauwd - en zien gebainte ligt in t stof.

12 Of smoakt hom t kwoade ook nog zo lekker, en stopt e t vot onder tong,

13 of is hai der ook nog zo zuneg op en slokt t nait deur, zabbelt e der hailtied op om,

14 toch zel t in zien ingewanden slim opspeulen, in zien lief wordt t addervenien.

15 Riekdom dij e deursloken het, mout e weer oetspijen, God zörgt ter veur dat hom t opbrekt.

16 Slaangegif zogt e op, en dat zel hom de dood doun.

17 Nooit zel e wil hebben van zien overvloud, van rieke stromen melk en hunneg.

18 Aal zien gewin mout e weer ofstoan, zien handel brengt hom gain gelok.

19 Want aarme lu het e kepot moakt en stikken loaten, heur hoezen roofd, dij e zulm nait baauwd haar.

20 Vanbinnen het e nooit gain rust, aal zien levensdoagen is e ontevreden mit wat e het.

21 Gainent ontkomt aan zien hebzucht, mor zien welvoart het gain duur.

22 Hou groot of zien riekdom ook is, hai krigt t benaauwd, n vracht ellèn vaalt over hom heer.

23 In tied dat hai zok nog volstopt, komt God zien glìnne helleghaid op hom òf,
n regen van onhaail stört op hom deel.

24 Hai gaait op loop veur n iesdern speer, mor n bronzen piel nemt hom te groazen.

25 Piel stekt hom in rug, hai trekt hom der oet, glìnsternd van t gaal,
doodschrik vaalt hom op hoed.

26 Glaans van zien schatten wordt verduusterd, n smeulend vuur vret t aal aan,
verteert zien hebben en holden.

27 Hemel brengt zien minne doaden veur t licht, eerde getuugt tegen hom.

28 n Wottervloud waalst zien hoes ondersteboven, t wordt votveegd op dij dag van God zien gram.

29 Dat staait hom te wachten dij van God ofvalen is, dat is aarvenis dij God hom toudocht het."