Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Bildad zien twijde reloas (18:1-21)

Job 18


01Dou nam Bildad oet Suach t woord weer:
02"Hol ie den nooit op mit joen gerevel? Bruuk joen verstand toch, den kin we teminnent wieder proaten.

03Woarom wor wie aanzain veur dom vij, woarom wor wie deur joe veur onwies versleten?

04Vretst die ja op van grammiedeghaid! Mout om die haile wereld vergoan,
om die rotsen van stee?

05Nikstervan! Laamp van ain dij niks van God waiten wil, gaait oet, vlam van zien heerdvuur holdt op mit branden.

06In zien hoes wordt ales duuster, t licht om hom tou gaait oet.

07Zien vaaste stap wordt wankel, hai strovvelt over zien aigen plannen.

08Zien aigen vouten doun hom in t net belanden, hai lopt in n vaalstrik dij op zien pad spand is.

09n Klem gript hom bie hakken, hai lopt vaast in n struup.

10 In grond ligt n vangtaauw beziedstopt, op zien pad is n strik spand.

11 Schrik loert op hom van ale kanten, en jagt hom op bie elke stap.

12 Ongelok het t op hom verzain, ondergang wil nait van hom wieken.

13 n Zaikte dij hom dood dut, vervret zien hoed en leden.

14 Hai wordt votropt oet zien vaaileg hoes, votsleept noar keunenk Dood.

15 Zien hoes wordt haildaal verrinnewaaierd, over zien haim wordt swevel oetstreud.

16 Vanondern verdreugen hom de worrels, vanboven verkwienen zien toeken.

17 Zien noagedachtenis verswint oet loug en stad, gain mensk het nog wait van zien bestoan.

18 Oet t licht wordt e in t duustern smeten, men jagt hom vot, tou wereld oet.

19 Hai het gain kind of kraai meer onder zien volk, gainain is overbleven op t stee doar e woonde.

20 Van oost tot west binnen ze verbiesterd over zien lot en huvern ze van wat hom overkommen is.

21 Joa wis, zo lopt t òf mit hoes en heerd van n minhoed, mit t stee van ain dij niks van God waiten wil."