Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Sofar zien eerste reloas (11:1-20)

Job 11


01Dou gaf Sofar oet Naäma beschaaid:
02"Kin je zo'n gerevel mor zo geworden loaten? Zo'n proatjemoaker kin je toch gain geliek geven?

03Mouten lu zok stil holden veur dien gekwedel? Kinstoe mor aal zo schelden zunder dat ain der tegenin gaait?

04Doe zegst ja tegen God: 'Wat ik beweer, is zuver woar, ik kin joe recht in ogen kieken.'

05Och man, wol God zulm mor ais wat zeggen, dee e mond mor ais lös tegen die,

06zee hai die mor ais houveul kanten of ter aan zien wieshaid zitten - doar kin je gewoon nait bie -,
den zolst waiten: God brengt èns nog nait aal dien zunden in reken.

07Kinstoe God tot in t daipste wezen deurgronden, Aalmachtege deur en deur begriepen?

08Zien groothaid is hoger as hemel - wat wolstoe begunnen? - en daiber as t dodenriek - wat waistoe nou?

09Laanger as eerde strekt, braider is e as zee.

10 As hai achter ain heer zit, hom opslut, en veur rechter sleept: wèl holdt hom den tegen?

11 Hai kent lu wel dij te kwoader traauw binnen, ales wat nait deugt, zugt hai zunder pien of muite.

12 Mor joa, ain zunder hazzens wordt nooit verstandeg: 'ezel geboren, wordt nooit gain peerd.'

13 Astoe die der nou tou zetst en stekst handen noar hom oet,

14 astoe wat verkeerds ommaans hest, den vot ter mit, loat t onrecht nait in dien hoes wonen.

15 Den kinst kop onbekommerd hoog holden, den zelst staark stoan, huifst naargens benaauwd veur wezen.

16 Aal dien ellèn zelst vergeten, votstroomd as wotter, nog bloots n herinnern.

17 Kloarder as mirreg zel t levent weer wezen, duustern wordt as mörgentied.

18 Zelst vol vertraauw wezen, der is hoop, zelst die vaaileg vuilen, kinst rusteg sloapen goan.

19 Gaaist aan zied, gainent schrikt die op, hail wat lu willen wel kammeroad mit die worden.

20 Mor minne lu verlaizen t licht in ogen, veur heur is gain hènkommen meer,
ze kinnen bloots nog hopen op dood."