Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)

Job 09


01Dou gaf Job beschaaid:
02"Dat wait ik wis en woarachteg zulm ook wel! Mor hou kin n mensk aan zien recht kommen tegen God over?

03Astoe t kloarkreegst hom veur t recht te doagen, doezend om ain dastoe gain verweer hest.

04Hou loos of staark n mensk ook is, wèl kin t tegen hom opnemen en den goud wegkommen?

05Baargen ropt e van stee zunder dat ze der op verdocht binnen, in zien gram keert e ze ondersteboven.

06Eerde stöt hai van zien stee, zoelen doar e op staait,f + In brontekst staait: "zoelen stoan te trillen".f* stoan te trillen.

07Hai zegt tegen zun: 'Nait meer opkommen!' en tegen steerns: 'Gain licht meer geven!'

08Hai, en hai allenneg, spande t hemelverwulf oet, is boas worden over roege zee.

09Woagen het hai moakt, en Rief, Zeuvensteern en de steerns van t Zuden.f + Woagen = (in t Hollands) de Grote Beer; Rief = Orion; Zeuvensteern = de Pleiaden.f*

10 Hai dut grode dingen, men kin der nait bie, en wonders, nait te tellen.

11 Hai gaait mie verbie, mor k zai hom nait, hai scheert bie mie langs, zunder dat ik t verneem.

12 As e touslagt, wèl kin hom keren? Wèl zel tegen hom zeggen: 'Wat heb ie nou ommaans?'

13 God holdt zien gram nait in toom, alderdeegs Rahab zien handlangers mouten boegen veur hom.

14 Hou zel ik mie den tegen hom verweren, hou zel k de rechte woorden vinden?

15 Al heb k t recht aan mien kaant, n weerwoord heb ik nait, mien rechter om genoade vroagen - dat is t ainegste.

16 Of zol ik hom ook roupen en gaf hai beschaaid, den zol k ter nog nait aan willen dat e noar mie heurt.

17 Hai taaistert mie mit n störmwind, aalweg brengt e mie nije wonden tou zunder dat ik wait woarom.

18 Hai geft mie gain kaans weer op oam te kommen, stuurt mie aalaan nij ellèn op hoed.

19 As t op kracht aankomt, den is hai staarkste, as t om recht te doun is, zegt e: 'Wel dagvoart mie?'

20 Of stoa ik ook in mien recht, mien aigen woorden zellen mie veroordailen,
al heb ik ook niks doan, hai zel mie toch schuldeg verkloaren.

21 Mor rechtschoapen bin k ja - mien levent is mie niks meer weerd,
ik bin t levent stìnzat.

22 t Is hom krekgliek, kin t nait aans zeggen: 'Of je nou onschuldeg binnen, of je binnen goddeloos,
hai treft aalbaaident.'

23 As rompslomps n ramp dood en verdaarf zaait, het hai de gek mit wanhoop van onschuldegen.

24 As goddeloze lu boas worden in n laand, en laaiders worden verblind,
dut God dat en gain aander.

25 Mien doagen goan haarder as n haardloper, n goie dag was ter nait bie.

26 Ze scheren verbie as raaiten boten, as n oarend dij op zien prooi deeldokt.

27 Ik kin wel denken: Opholden mit aal dat jammern, zet ais n blieder gezicht,

28 den bin k toch weer baang veur nije ellèn; ik wait ja: nooit hol ie mie veur onschuldeg.

29 Ik mout nou ainmoal ongeliek hebben, woarom zol ik mie den nog wieder ofbeulen veur niks?

30 Of wosk ik mie ook mit snij en muik mien handen schoon mit zaip,

31 ie smeten mie toch weer op drekstoup; alderdeegs mien klaaier zollen van mie waalgen.

32 Hai is gain mensk zo as ik, aans zol k hom toal en antwoord geven,
as wie nkander trovven veur t gerecht.

33 Wás ter mor n schaaidsrechter tussen ons, dij oetsproak over ons doun zol,

34 den zol zien haand mie nait meer trevven, en juig e mie gain schrik meer aan.

35 Den zol ik plaaiten zunder baang veur hom te wezen - mor nee, dat is mie nait gund.

Job 10


01Wat n levent! k Bin der stìnzat van! Mien klacht geef ik vrij boan,
ik mout t kwiet, t gemoud is mie zo bitter!

02Ik zeg tegen God: 'Veroordail mie toch nait, vertel mie toch woarom ie t op mie verzain hebben.

03Heb ie der boat bie zo over ain heer te zitten, wat joen aigen handen moakt hebben zo te minachten,
wat goddelozen beroamen zo te begunstegen?

04Heb ie menskenogen, kiek ie net zo as mensken kieken?

05Binnen joen doagen krekt as doagen van n staarveling, joen joaren as levensdoagen van n gewoon mensk?

06Is t doarom dat ie zo noastrunen wat of k nait goud dou, dat ie perbaaiern oet te pluzen wat of k misdoan heb?

07Ie waiten hail best dat ik niks doan heb, mor der is gainain dij mie oet joen greep verlöst.

08Joen handen hebben mie vörmd, mie moakt van kop tou toon - en nou wil ie mie wel vergraimen?

09Vergeet toch nait dat ie mie van laim vörmd hebben, loat ie mie nou weer tou stof vergoan?

10 Heb ie mie nait oetgoten as melk, mie as kees stremmen loaten?

11 Mit vèl en vlaais heb ie mie bekled, mit bonken en zenen heb ie mie deurvlochten.

12 Levent en laifde heb ie mie geven, joen zörg het mie bewoard.

13 Mor aal dij tied haar ie dit mit mie veur, ik wait nou wat ie mit mie in t zin hebben:

14 as k zundeg, ontkomt joe dat nait, mien schuld loat ie nait op zien beloop.

15 Dou k wat verkeerds - o wai! Of bin ik ook onschuldeg, kin k kop toch nait in lucht steken,
stiefvol schoamte, ain en aal ellèn as k bin.

16 Zol k kop toch opsteken, as n laiw zol ie jacht op mie moaken,
mie joen grode macht vuilen loaten.

17 Aal mor weer roup ie nije getugen op, aal helleger wor ie op mie,
aine vijand noa aander overvaalt mie.

18 Woarom heb ie mie ainlieks geboren worden loaten? Woarom bin k nait stikt veurdat ain mie zain haar?

19 Den was t of haar k ter nooit west, ik was van mouderschoot zo overbrocht noar graf.

20 Ik heb ja mor n poar doagen meer, loat mie toch geworden! Zit toch nait zo achter mie heer, den kin k nog wat opfleuren,

21 veurdat ik vot goa, en nooit weeromkom, noar t laand van routduustern,

22 t laand van routduustern en waarboudel, lichtschoon dag is doar as boare naacht.'"