Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)

Job 08


01Dou begunde Bildad oet Suach:
02"Doe revelst mor aal vot - hou laank duurt dat nog? Hou laank gaait dij störm van woorden nog deur?

03Wolstoe zeggen dat God t recht verdraait, dat Aalmachtege gerechteghaid geweld aandut?

04As dien kinder hom wat misdoan hebben, den het God heur loon noar waark geven,

05mor astoe bie God aanklopst, en Aalmachtege smeekst om genoade,

06astoe zuver bist en rechtschoapen - den zel hai wis veur die opkommen,
en die dien hoesholden weeromgeven, doarstoe recht op hest.

07Den zel ales wastoe eerder haarst, nog niks wezen bie wastoe den kriegen zelst.

08Dou mor ais noavroag bie lu van vrouger, kiek mor ais noar wat heur veurolden opdoan hebben.

09Wie binnen ja mor van guster en wie waiten van niks, ons levent hier is mor n zucht.

10 Zai zellen die t toch vertellen en die onderrichten, luster noar wat zai te zeggen hebben:

11 Kin papyrus asmis dijen as t nait in zompege grond gruit, of kin raait sums wazen zunder wotter?

12 Èns nog nait riep, te vroug om te snieden, wordt t soor en verdreugt, eerder as aal aander gewas.

13 Doar gaait t op aan mit elk dij God verget, zo gaait hoop van dij boeten God om leeft te lieder.

14 Haarstdroaden - doar holdt e zok aan vaast, n spinweb is zien hènkommen.

15 As e der op leunt, blift t nait stoan, as e zok ter aan vastholden wil, den vaalt t in nkander.

16 Toch staait e der vol bie, in volle zun, deur haile toen hèn gruien zien oetlopers.

17 Zien worrels kroepen maank en over stainbult, ze zetten zok vaast tussen vlinten.

18 Mor as e lösropt wordt van zien stee, den wil dij niks meer van hom waiten: 'k Heb die nooit eerder zain!'

19 Kiek, dat is oardeghaid nou van zien levent, der komt weer n aander in zien stee.

20 Mor God let n deugdzoam man nooit zitten, nooit helpt hai minne lu.

21 Der komt n tied, den zel hai die weer lagen loaten, den zelst t weer oetzingen van bliedschop.

22 Dij die hoaten, zellen heur doodschoamen mouten, en dij kwoad in t zin hebben, zellen gain hènkommen meer hebben."