Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)

Job 04


01Dou nam Elifaz oet Teman t woord:
02"Kinst velen dat ain zok verdriest die aan te toalen? Mor hou zol k mie stilholden kinnen?

03Veul lu hestoe biestoan mit road en doad, slappe handen hestoe staark moakt.

04Dien woorden hebben weer in t èn hulpen dij strovveld was, knikkende knijen hestoe nije kracht geven.

05Mor nou t aan die toukomt, letst moudveren hangen, nou t diezulm rakt, bist haildaal oetstuur.

06Vertraauwst nait op dien ontzag veur God, geft dien onbesproken gedrag die gain hoop?

07Denk ais stief noa: wèl kwam ooit onschuldeg om, woar is n rechtschoapen mensk in t ongelok beland?

08Dit heb ik aal zain: dij onrecht inplougt, dij ellèn zaait, zel t ook inhoalen.

09God zien oam verschrompelt ze, n veeg van zien gram - en ze vergoan.

10 Laiw mag brollen, zien jong grommen, mor tanden breken heur òf.

11 Laiw komt om zunder roof, jonge laiwen swinnen om.

12 Steelskewies drong wat tou mie deur, t was net of flusterde ain mie wat in t oor,

13 in benaauwde dreumen bie naacht, as daibe sloap vaalt over mensken.

14 Inainen kreeg benaauwdens mie te pakken, de griezel laip mie over de graauwel.

15 n Oamtòcht streek mie over t gezicht, hoaren kwammen mie liek in t èn.

16 Der ston wat, n gedoante vlak veur mie.
Stilte - dou heurde ik n stem:

17 'Kin n mensk ooit in zien recht stoan veur God, ooit ain zunder lek of brek wezen veur zien schepper?'

18 God het èns gain vertraauw in dij hom dainen, alderdeegs bie zien engels wordt e nog gebreken gewoar.

19 Houveul meer den bie n mensk in zien onderkommen van laim, mit fonnement in t stof.
t Is net n mòtvlinder: men drokt hom dood.

20 Smörgens leeft e nog, soavends is e dood, gaait e der onder deur: gainent dij t wat schelen kin -
veur aaid verswonnen.

21 Taauwen van zien tènt worden lösropt, hai komt oet tied en is niks wiezer worden.

Job 05


01Roup mor, is ter wel ain dij wat weeromzegt? Bie wèl in hemel kinstoe terecht?

02Leuf mie mor, aargernis dut onwieze de dood, van grammiedeghaid komt domkop aan zien èn.

03Zo'n onwieze zag ik ais: t ging hom eerst veur de wind, mor in ains ging hai der aan mit zien haile hebben en holden.

04Zien kinder wazzen naargens meer vaaileg, ze werden in poort verpoasd, gainain stook n haand oet.

05Hongerlieders eten op wat onwieze inhoalt - alderdeegs hoalen ze t tussen stiekels vot -
en dij dörst hebben, smachten noar wat e het.

06Dou der mor denk om: ellèn komt nait tou grond oet, en ongelok komt nait tou lucht oet valen.

07Nee, ale ellèn komt tou mensken zulm oet, net zo wis as vonken omhoog vlaigen.

08As ik die was, zol k noar God goan, en hom mien zoak veurleggen.

09Hai dut grode dingen, men kin der nait bie, en wonders, nait te tellen.

10 Hai let t regen op t laand, en dut wotter stromen over t veld.

11 Dij niks in reken binnen, zet e hoog op troon, dij in neerloag zitten, geft e weer moud.

12 Slaauwe lu heur plannen let e mishottjen, t brekt heur bie handen òf.

13 Loze lu vangt e in heur aigen lozeghaid, mit schobberds heur touleg is t gaauw doan.

14 Op kloarlichten dag dwoalen ze om in t duustern, en smirregs grobbeln ze om zok tou of t naacht is.

15 Mor aarme stumpers redt hai van heur schaarpe bek, en oet greep van staarken.

16 Zo is ter hoop veur minderman, en wordt t kwoad mond stopt.

17 Gelokkeg is mensk dij deur God op stee zet wordt, minacht doarom Aalmachtege zien straf nait!

18 Hai dut wel zeer, mor hai verbindt ook, hai geft wel klappen, mor aigenste handen moaken ook weer beter.

19 Zès moal redt hai die oet nood, ook zeuvende moal zel die niks overkommen.

20 In tied van honger redt hai die van dood, in oorlogstied van macht van t sweerd.

21 Veur giezelsloagen van tong bistoe vaaileg, en as t geweld ter aan komt, huifst nait baang wezen.

22 Lagen zelst om geweld en honger, veur wilde baisten huifst nait benaauwd wezen.

23 Vlinten op dien laand bezörgen die gain last, t gedaaierte van t veld zel die mit vree loaten.

24 Zelst vernemen dat ter vree is bie die onderdak, kikst over dien laand - hest naargens verlet om.

25 Zelst zain: n haile sjène kinder zelst hebben, dien noazoaten zellen wazen as gras op t laand.

26 Eerst op hoge older zelst noar t graf goan, as n koornschoof dij inhoald wordt as tied ter heer is.

27 Kiek, dit heb wie noagoan: zo is t persies. Luster der noar, en heb ter perfiet van!"