Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Job zien klacht (3:1-26)

Job 03


01Op t lest dee Job mond open, en vervlökte dag van zien geboorte. 02Hai zee:
03"Dag dat ik op wereld kwam, loat e verswinnen, en naacht, dij zee: 'n Jonkje is ontvangen'.

04Dij dag, loat hom duuster wezen, en God doar boven, loat e der nait noar omkieken.
Loat t daglicht der nait over schienen.

05Loat donkern en duustern hom opsloeken, n dikke wolk boven hom hangen,
loat zunsverduustern hom schrik aanjoagen.

06Dij naacht, loat t duustern hom vothoalen, dat e gain stee krigt maank doagen van t joar,
in loop van moanden nait veurkomt.

07Joa, dij naacht, loat hom onvruchtboar wezen, loat gain jubeln in hom heurd worden.

08Loat vervluikers van dag hom verwènsen, zai, dij bie machte binnen Leviatan aan te hizzen.

09Loat mörgensteerns verduusterd worden, dat e longert noar licht, mor t is ter nait,
loat hom t glìnstern van rodoagen nait zain.

10 Hai het deur van mien moekes lief ja nait op slöt holden, en het muite veur mien ogen nait votholden.

11 Woarom bin k nait omkommen in moeke heur schoot, nait sturven dou ik op wereld kwam?

12 Wazzen mie mor gain knijen in muit kommen, en gain bòrsten, dat ik drinken zol!

13 Den zol k nou onder grond liggen, zol k sloapen in ale rust en vree,

14 bie keunenks en roadsheren van wereld dij zok veur heur aigen glorie pelaaizen baauwden,
al vergoan in puun,

15 of bie stìnrieke vorsten, dij heur hoezen volstopt haren mit zulver.

16 Was k mor as n miskroam onder grond stopt, as n lutje potje dij t licht nooit zain het.

17 Doar holden goddelozen op mit heur gloeps gedou, doar rusten, dij aan t èn binnen;

18 dij vaast zatten, kriegen doar rust, stem van dij heur opjagt, heuren ze nait meer.

19 Groot en luddek is doar ainmoudersgoud, sloaf is doar vrij van zien boas.

20 Woarom geft God licht aan dij der min aan tou binnen, t levent aan lu mit n bitter gemoud?

21 Ze wachten op dood, mor dij komt nait, ze zuiken der noar, meer nog as noar verburgen schatten.

22 Ket-oet binnen ze van bliedschop, jubeln doun ze, as ze t graf vonden hebben.

23 Woarom geft hai t licht aan ain dij gain oetzicht het, dij God insloten het van ale kanten?

24 Verdrait is mien doagelks brood, as wotter stromen mien klachten.

25 Doar k zo benaauwd veur was, komt mie over, doar k mie baang veur muik, overvaalt mie.

26 Ik heb gain rust of duur, haildaal gain vree - onrust het mie te pakken."