Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Job JOB OETPERBAAIERD
Hou of t aal begunde (1:1-2:13)   

JOB EN ZIEN VRUNDEN
Job zien klacht (3:1-26)   
Elifaz zien eerste reloas (4:1-5:27)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Elifaz (6:1-7:21)   
Bildad zien eerste reloas (8:1-8:22)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Bildad (9:1-10:22)   
Sofar zien eerste reloas (11:1-20)   
Job zien antwoord op t eerste reloas van Sofar (12:1-14:22)   
Elifaz zien twijde reloas (15:1-35)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Elifaz (16:1-17:16)   
Bildad zien twijde reloas (18:1-21)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Bildad. (19:1-29)   
Sofar zien twijde reloas (20:1-29)   
Job zien antwoord op t twijde reloas van Sofar (21:1-34)   
Elifaz zien daarde reloas (22:1-30)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Elifaz (23:1-24:25)   
Bildad zien daarde reloas (25:1-6)   
Job zien beschaaid op t daarde reloas van Bildad (26:1-27:23)   
Woar en wat is wieshaid? (28:1-28)   
Èn van Job zien reloas (29:1-31:37)   
Elihu komt aan t woord (32:1-37:24)   

38:1-41:26 God geft Job beschaaid
Job zien antwoord (42:1-6)   

T KOMT WEER GOUD MIT JOB
Hou of t oflai (42:7-17)   

Hou of t aal begunde (1:1-2:13)


Job 01


01Der was ais n man in t laand Uz. Job was de noam. Man was volmoakt en oprecht, haar ontzag veur God en wol niks mit t verkeerde te doun hebben. 02Zeuven jonges kreeg e en drij wichter. 03Zeuvendoezend schoapen en drijdoezend kemélen haar e, viefhonderd span ozzen en viefhonderd ezels en n haile rieg sloaven en sloavinnen. Man was meer maans as wèl den ook doar in t Oosten. 04Zien jonges haren gewoonte bie toerbeurt bie elk aan hoes n feest te geven. Heur drij zusters nuigden ze den ook om mit heur te etendrinken. 05As zokse feestdoagen west haren, luit Job ze bie zok kommen om heur te zuvern. Hai ging der den smörgens bietieds òf en brochde n brandovver, veur elk van heur ain. Want Job zien zeggen was: "Meugelk hebben mien kinder wel zundegd en God bie zokzulm vervlökt." Zo was Job dat wènd.

06Op n dag kwammen bewoners van hemel om veur de HEER te verschienen. Soatan was ter ook bie. 07De HEER vruig Soatan: "Woar hest west?" "Ik heb omswaalkt over haile wereld," zee Soatan weerom, "en overaal rondstruund." 08De HEER weer tegen Soatan: "Hest ook acht geven op mien knecht Job? Op haile wereld lopt ter gain twijde: man is volmoakt en oprecht, hai het ontzag veur God en wil niks mit t verkeerde te doun hebben." 09Mor Soatan zee tegen de HEER: "Dat is toch ook gain wonder dat Job ontzag veur God het? 10 Heb ie hom nait van ale kanten beschaarmd: zien volk en aal wat of e het? Ales wat hom tou handen oetkomt, heb ie zegend en zien bezit het zok bot slim oetbraaid over t haile laand. 11 Mor trek handen ais van hom òf, tref hom in aal wat e het. Oardeg wis, dat e joe liek in t gezicht vervlökt!" 12 "Goud!" zee de HEER tegen Soatan, "aal wat of e het, is in dien macht. Allain, most mit handen van hom ofblieven!" Dou ging Soatan vot, bie de HEER vandoan.

13 Op n dag wazzen Job zien jonges en wichter bie mekoar bie de oldste thoes aan t etendrinken. 14 Kwam der mie doar toch gainent bie Job mit bosschop: "Ozzen wazzen aan t plougen en ezels laipen der stoef bie in t laand. 15 Dou kwammen Sabeeërs der mit geweld over tou. Ze roofden t aal mit en stoken jongkerels dood mit t sweerd. Bloots ik kon der oetkniepen, k bin ainegste dij joe t vertellen kin!"

16 Dij was nog aan proat of der kwam n aander aan: "Bliksem sluig in, zette schoapen en knechten in ain floister in brand en verteerde heur. Bloots ik kon der oetkniepen, k bin ainegste dij joe t vertellen kin!" 17 Dij was nog aan proat of der kwam n aander aan: "Chaldeeërs hebben in drij koppels ons kemélen overvalen, ze roofden ze mit en knechten stoken ze dood mit t sweerd. Bloots ik kon der oetkniepen, k bin ainegste dij joe t vertellen kin!" 18 Dij was nog aan proat of der kwam n aander aan: "Joen jonges en wichter wazzen aan t etendrinken in t hoes van heur oldste bruier. 19 En och heden, n dikke poest wind kwam aanbroezen over woestijn, batste tegen ale vaaier houken van t hoes aan, dat t störtte in nkander op t jonkvolk en ze kwammen om haals. Bloots ik kon der oetkniepen, k bin ainegste dij joe t vertellen kin!" 20 Dou kwam Job in t èn, scheurde zien bovenklaid, schoor zok kop koal, luit zok op grond valen en boog zok deel. 21 Hai zee: "Noakend kwam ik oet moeke heur schoot, noakend goa ik ter weer hèn. De HEER geft, de HEER nemt, ik pries noam van de HEER." 22 Bie dit ales zundegde Job nait; hai gaf God gain aanlaaiden der over te valen.

Job 02


01Op n dag kwammen bewoners van hemel om veur de HEER te verschienen. Mit heur verscheen ook Soatan veur de HEER. 02De HEER vruig Soatan: "Woar hest west?" "Ik heb omswaalkt over haile wereld," zee dij, "en overaal rondstruund." 03De HEER weer tegen Soatan: "Hest ook acht geven op mien knecht Job? Op haile wereld lopt ter gain twijde: man is volmoakt en oprecht, hai het ontzag veur God en wil niks mit t verkeerde te doun hebben. Hai blift mor aal vastholden aan zien volmoakthaid, aalhouwel doe mie der tou opzet hest hom te vergraimen. En dat altmoal zunder reden!" 04Soatan zee weerom: "Zien volk en zien vij, en aal wat n mensk mor het, geft e in ruil veur zien levent. 05Mor trek handen ais van hom òf! Zollen hom mor ais aan hoed kommen! Oardeg wis, dat e joe liek in t gezicht vervlökt!" 06"Goud!" zee de HEER, "hai is in dien macht. Mor most mit handen van zien levent ofblieven!" 07Dou ging Soatan vot, bie de HEER vandoan. Hai taaisterde Job mit slimme swèllen - van kop tou toon zat e der onder. 08Job pakte n potdiggel om zok der mit te kraben en ging midden in aask zitten. 09Dou zee vraauw tegen hom: "Holdst nog aalweg vaast aan dien volmoakthaid? Man, vervluik God nou toch veur dastoe doodgaaist!" 10 "Proatst as n haalfmaal!" was Job zien beschaaid. "Zol we t goie aal van God aannemen en t kwoaie nait?" Bie dit ales zundegde Job nait in zien proat. 11 Drij vrunden van Job heurden van ale ellèn dat hom overkommen was. Elk kwam oet zien aigen loug: Elifaz oet Teman, Bildad oet Suach en Sofar oet Naäma. Mitnkander haren ze ofproat om Job te bekloagen en hom moud in te spreken. 12 Van vèrren zagen ze hom al, mor ze konnen hom der nait meer van. Haard begunden ze te reren, elk scheurde zien bovenklaid, en ze smeten stof omhoog boven kop. 13 Zeuven doagen en zeuven nachten zatten ze bie hom op grond. Gainain zee wat tegen hom. Ze zagen ja dat e t ter slim onder te doun haar.