Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)

Tobit 13


01Tobit zee: "Te priezen is God dij leeft, veur aiweg,
te priezen is zien keunenkschop.

02Hai straft wel, mor teunt zok ook weer barmhaarteg. Hai smit ons deel in t daipste duustern van eerde,
mor tilt ons ook weer omhoog oet ofgrond van dood.
Niks ontkomt zien haand.

03Pries hom, Isrelieten, veur ale volken. Maank volken het hai Israël verstreud,

04doar het hai zien groothaid zain loaten. Roup mit bliedschop over hom tegen ale mensken,
want hai is ons Heer, ons God,
hai is ons voader, hai is God,
veur aiweg en aaid.

05Hai straft joe veur ale onrecht dij ie doun, mor ontfaarmt zok ook weer over joe aalmoal.
Hai brengt joe weer bie nkander,
verstreud as ie binnen maank volken.

06Keer joe noar hom tou mit joen haile haart, wees hom mit joen haile ziel geheurzoam,
den keert hai zok weer tou noar joe,
hai zel zok nait meer bezied holden.
Kiek ais, wat hai aalmoal veur joe doan het,
pries hom zo haard as ie mor kinnen.
Pries de Heer, groot is zien rechtveerdeghaid.
Proat mit bliedschop over keunenk,
aiweg duurt zien riek.
In t laand doar ik as balleng touhol, verkundeg ik hom.
Zien kracht en groothaid loat ik zain aan n zundeg volk.
Zundoars, keer joe noar hom tou,
dou wat recht is in zien ogen.
Wèl wait, dut hai joe zien laifde blieken,
wèl wait, zel hai barmhaarteg wezen.

07Ik roup mit bliedschop van mien God, ik jubel mit mien haile gemoud over keunenk van hemel.

08Loat elk vertellen van zien heerlekhaid en hom daanken in Jeruzalem.

09Jeruzalem, haailege stad, God zel die stravven om wat dien kinder aanricht hebben,
mor over rechtveerdegen heur kinder ontfaarmt hai zok.

10 Pries de Heer zo as hom toukomt, pries keunenk, aiweg duurt zien riek.
Dien haailegdom zel onder feestlaiden opbaauwd worden.
Aalmoal dij verbannen binnen, zel hai blied moaken,
aalmoal dij der onder holden worden, zel hai troosten,
veur aiweg en aaid.

11 n Schitternd licht zel van die oetgoan, t schient aan grènzen van eerde tou.
Van vèrren komt n sjène volken op die òf.
Van oetènnen van eerde
trekken ze op noar dien haailege noam,
beloaden mit geschenken veur keunenk van hemel.
Older op older zel in dien stroaten jubeln van bliedschop.
Dien noam, oetverkoren stad, blift bestoan in aiweghaid.

12 Vervlökt binnen aalmoal dij die belastern. Vervlökt binnen aalmoal dij die verrinnewaaiern,
dien muren ofbreken, dien toorns deelhoalen,
dien hoezen in aask leggen.
Zegend binnen aalmoal dij die eer bewiezen,
veur aiweg en aaid.

13 Kom, Jeruzalem, wees blied over rechtveerdege lu heur kinder.
Want aalmoal zellen ze bie nkander brocht worden,
priezen zellen ze de Heer, aiweg duurt zien riek.

14 Gelokkeg dij die laifhebben, gelokkeg dij blied binnen om dien grui en blui,
gelokkeg dij treuren over dastoe t te verduren hest.
Zai zellen zok aalmoal verheugen over die
dailen in aal dien bliedschop,
veur aiweg en aaid.

15 Mien ziel, pries de Heer, grode keunenk!
16 Jeruzalem zel weer opbaauwd worden. Tempel zel vannijs opriezen in stad,
veur aiweg en aaid bestoan.
Wat zel ik gelokkeg wezen
as wat ter van mien volk nog over is,
dien stoatsie zain zel en keunenk van hemel priezen.
Poorten van Jeruzalem worden vannijs opbaauwd
mit lazuur en smaragd,
elke muur mit edelstainen.
Toorns van Jeruzalem worden vannijs opbaauwd mit gold,
ale bolwaarken mit kloar gold.

17 Stroaten van Jeruzalem worden inlegd mit grenoat en mit stainen oet Ofir.

18 Poorten zingen jubellaiden, hoezen roupen t oet: 'Halleluja,
te priezen is God van Israël!'
En zai dij zegend binnen deur de Heer,
zai zellen zien haailege noam veur altied priezen,
veur aiweg en aaid."


Tobit 14


01Dou was Tobit zien loflaid oet.