Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
2 Keunenks VERVOLG GESCHIEDENIS VAN KEUNENKRIEKEN ISRAËL EN JUDA
Achazja zien dood (1:1-18)   
Elia wordt opnomen in hemel (2:1-18)   
Elisa zien eerste optreden (2:19-25)   
Keunenk Joram van Israël vaalt Moäb aan (3:1-27)   
Elisa helpt n aarme wedevraauw (4:1-7)   
Elisa en vraauw oet Sunem (4:8-37)   
Dood in pot (4:38-41)   
Eten veur honderd man (4:42-44)   
Naäman beter moakt (5:1-27)   
Drievende biel (6:1-7)   
Elisa en oorlog mit Aram (6:8-23)   
Samaria belegerd (6:24-7:20)   
Vraauw oet Sunem deur keunenk hulpen (8:1-6)   
Elisa in Damascus (8:7-15)   
Joram, keunenk van Juda (8:16-24)   
Achazja, keunenk van Juda (8:25-29)   
Jehu, keunenk van Israël (9:1-13)   
Dood van Joram en Achazja (9:14-29)   
Izebel heur dood (9:30-37)   
Jehu reudt keunenkshoes van Achab oet en moakt n èn aan t vereren van Baäl (10:1-36)   
Atalja, keunegin van Juda (11:1-20)   
Joäs, keunenk van Juda (12:1-22)   
Joächaz, keunenk van Israël (13:1-9)   
Joäs, keunenk van Israël; Elisa oet tied (13:10-25)   
Amasja, keunenk van Juda (14:1-22)   
Jerobeam, keunenk van Israël (14:23-29)   
Azarja, keunenk van Juda (15:1-7)   
Zecharja, keunenk van Israël (15:8-12)   
Sallum, keunenk van Israël (15:13-16)   
Menachem, keunenk van Israël (15:17-22)   
Pekachja, keunenk van Israël (15:23-26)   
Pekach, keunenk van Israël (15:27-31)   
Jotam, keunenk van Juda (15:32-38)   
Achaz, keunenk van Juda (16:1-20)   
Hosea, keunenk van Israël; ondergang van Samaria (17:1-6)   
Woarom Israël onder ging (17:7-41)   

GESCHIEDENIS VAN JUDA
Hizkia, keunenk van Juda (18:1-12)   
Jeruzalem in kniep deur Sanherib (18:13-19-37)   
Hizkia zaik en weer beter (20:1-21)   
Manasse, keunenk van Juda (21:1-18)   
Amon, keunenk van Juda (21:19-26)   
Josia, keunenk van Juda (22:1-20)   
Josia stelt odder op zoaken (23:1-30)   
Joächaz, keunenk van Juda (23:31-35)   
Jojakim, keunenk van Juda (23:36-24:7)   
Jojachin, keunenk van Juda (24:8-17)   
Sedekia, keunenk van Juda (24:18-25:26)   
Groatsie veur Jojachin (25:27-30)   

Achazja zien dood (1:1-18)

2 Keunenks 01


01Noa Achab zien dood kwam Moäb tegen Israël in opstand. 02Achazja muik n lèlke tumel tou t troaliewaark oet van bovenverdaipen van zien pelaais in Samaria. Dat was stief aankommen. Hai stuurde der boden op oet mit bosschop: "Goa aan Baäl-Zebub, god van Ekron, vroagen of ik dizze tumel overleven zel of nait." 03Mor n engel van de HEER zee tegen Elia oet Tisbe: "Goa boden van keunenk van Samaria in muit en zeg tegen heur: 'Zo, ie goan Baäl-Zebub, god van Ekron, road vroagen? Net of Israël zulm gain God het! 04Doarom - zegt de HEER - zel ie nait meer ofkommen van t bèr doar je op te laande kommen binnen. Ie zellen staarven.'" Elia dee wat hom zegd was. 05Dou bodes bie keunenk weeromkwammen, vruig dij: "Wat is dat nou? Bin ie der nou al weer?" 06Ze zeden: "Wie kwammen onderwegens n man tegen dij zee: 'Goa weerom noar keunenk dij joe stuurd het en zeg tegen hom: 'Dit zegt de HEER: Ie loaten Baäl-Zebub om road vroagen, net of Israël zulm gain God het. Doarom zel ie nait meer ofkommen van t bèr doar je op te laande kommen binnen. Ie zellen staarven.'" 07"Hou zag man der oet dij joe in muit kwam en dat tegen joe zee?" vruig keunenk. 08"Hai haar n hoaren mantel aan," zeden ze, "en n leren raim om." "Of ik t al nait docht haar!" zee keunenk. "Den was t Elia oet Tisbe." 09Hai stuurde n ofsier mit zien fiefteg man op hom òf. Dij klom omhoog noar Elia tou, dij op top van n baarg zat. "Godsman," zee ofsier, "keunenk zegt: 'Kom omdeel!'" 10 Mor Elia antwoordde ofsier: "As ik n godsman bin, loat ter den vuur tou hemel oetkommen en joe mit joen fiefteg verteren!" Op slag kwam der vuur tou hemel oet en verteerde ofsier en zien fiefteg man. 11 Vannijs stuurde keunenk n ofsier mit zien fiefteg man op Elia òf. Dij zee tegen hom: "Godsman, keunenk zegt: 'Kom votdoalek omdeel!'" 12 Vannijs zee Elia: "As ik n godsman bin, loat ter den vuur tou hemel oetkommen en joe mit joen fiefteg verteren!" Dou kwam der vuur van God noar beneden en verteerde ofsier en zien fiefteg man. 13 Veur daarde moal stuurde keunenk der n ofsier mit zien fiefteg man op òf. Dou dij boven kwam, ging e veur Elia op knijen liggen en smeekte hom: "Godsman, as t aaids kin, spoar mien levent en dat van dizze fiefteg manlu toch! 14 k Wait, dat ter vuur tou hemel oetkommen is en baaide aander ofsieren en heur manlu verteerd het. Mor spoar mien levent toch!" 15 Dou zee engel van de HEER tegen Elia: "Goa mit hom omdeel. Veur keunenk huifst nait benaauwd wezen." Hai kwam in t èn en ging mit hom noar beneden, noar keunenk tou. 16 Hai zee tegen hom: "Dit zegt de HEER: Ie hebben bodes stuurd om Baäl-Zebub, god van Ekron, te roadplegen, net of Israël zulm gain God het, dij je vroagen kinnen. Doarom zel ie nait meer ofkommen van t bèr doar je op te laande kommen binnen. Ie zellen staarven!" 17 En zo is e sturven, krekt as de HEER tegen Elia zegd haar. Dat was in t twijde joar dat keunenk Joram van Juda, Josafat zien zeun, regaaierde. Omreden Achazja haar gain zeun, wer e opvolgd deur zien bruier Joram. 18 Geschiedenis van Achazja en wat e wieder doan het, staait aalmoal optaikend in kronieken van keunenks van Israël.