Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)

Genesis 49


29 Dou gaf Jakob heur n opdracht: "Ik wor verainegd mit mien volk. Begroaf mie bie mien veurgeslacht in grot, in t veld van Hethiet Efron, 30 in grot in t veld van Machpela, oost van Mamre, in t laand Kanaän, t laand dat Abraham kocht het van Hethiet Efron om n aigen grafstee te hebben. 31 Doar hebben ze Abraham en zien vraauw Sara begroaven, doar hebben ze Isaak begroaven en zien vraauw Rebekka, en doar heb ik Lea begroaven. 32 t Veld en dij grot binnen kocht van Hethieten." 33 Dou was Jakob kloar mit geven van odders aan zien zeuns. Hai legde vouten bie nkander op bèr, bluis leste oam oet en wer verainegd mit zien veurgeslacht.

Genesis 50


01Jozef luit zok over zien voader hènvalen en reerde om zien voader en smokte hom. 02Hai gaf dokters dij bie hom in dainst wazzen, opdracht om zien voader te baalzemen, en dat deden ze. 03Vatteg doagen duurde t veur t baalzemen kloar was, en Egyptenoars hebben seuventeg doagen over hom raauwd. 04Dou doagen van raauw verbie wazzen, zee Jozef tegen hofholden van farao: "As ie t goud mit mie veurhebben, breng ie farao bosschop over: 05Mien voader het mie n aid ofleggen loaten. Hai het zegd: 'Ik goa staarven. In t graf dat ik mie in t laand Kanaän oethaauwen heb, most mie begroaven.' Dat loat mie hèngoan om mien voader te begroaven en den kom k weerom." 06Dou zee farao: "Goa hèn en begroaf joen voader zo as hai joe sweren loaten het." 07Jozef ging aan raais om zien voader te begroaven. Ale knechten van farao en ale oldsten van t hòf gingen mit en ale oldsten van Egypte, 08haile hoesholden van Jozef zien bruiers en hoesholden van zien voader. Enkeld kinder, schoapen en koien luiten ze achter in t laand Gosen. 09Ruters en woagens gingen mit heur mit: stoet was onveurstelboar groot. 10 Zai kwammen bie dörsdeel van Goren-Haätad, aan aanderkaant Jordaan, en huilen doar heur grode raauwklacht, dij daibe indrok muik. Raauwbeklag veur zien voader luit hai zeuven doagen duren. 11 Kanaänieten, inwoners van t laand, zagen raauwklacht bie Goren-Haätad en zeden: "Wat raauwen dij Egyptenoars swoar." Doarom nuimde men dat stee aan aanderkaant Jordaan Abel-Misraïm. 12 Israël zien zeuns deden t veur hom zo as hai t hebben wol. 13 Zien zeuns brochten hom noar t laand Kanaän en begruiven hom in grot in t veld van Machpela. Dat veld, aan oostkaant van Mamre, haar Abraham as aigen grafstee kocht van Hethiet Efron. 14 Jozef ging weerom noar Egypte dou hai zien voader begroaven haar, soamen mit zien bruiers en aalmoal dij mit hom mitgoan wazzen om zien voader te begroaven.