Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)

Genesis 41


37 Dit veurstel kwam farao en aal zien amtenoars goud veur. 38 Farao zee tegen hofholden: "Zol wie zo'n man as dizzent vinden kinnen, ain dij gaist van God in zok het?" 39 Dou zee farao tegen Jozef: "God het die dat aalmoal bekendmoakt, omreden der is gainain zo verstandeg en wies as doe. 40 Doe wordst aansteld over mien hoes, en mien haile volk zel dien odders opvolgen. Enkeld deur de troon stoa ik boven die." 41 En hai ging wieder: "Ik stel die aan en ik geef die t hoogste gezag over hail Egypte." 42 Farao kreeg zegelring van zien vinger en dee Jozef dij om. Hai kledde hom mit klaaier van fien linnen en legde hom golden amtsket om haals. 43 Hai luit hom voaren op zien twijde woagen en veur hom oet wer roupen: "Boeg joe deel!" Zo stelde hai hom aan as hoogste gezagsdroager over hail Egypte. 44 Boetendes zee farao tegen Jozef: "Ik bin farao, mor elkenain in hail Egypte zel die onderdoaneg wezen." 45 Farao nuimde Jozef Safenat-Paneach en gaf hom Asnat, dochter van Potifera, priester van Heliopolis, as vraauw. Jozef raaisde hail Egypte deur. 46 Hai was datteg joar dou hai veur farao, keunenk van Egypte, kwam te stoan. Jozef ging bie farao vandoan en trok deur hail Egypte. 47 t Laand brochde in dij zeuven joar van overvloud boetengewoon veul op. 48 Hai zammelde ale koorn van zeuven joar dat ter in Egypte gruide en sluig dat op in steden. t Koorn van ale laand rondom steden sluig hai doar op. 49 Jozef zammelde zoveul koorn as ter zaand bie zee ligt, der was gain meten meer aan. 50 Veurdat ter n joar van hongersnood begunde, kreeg Jozef twij zeuns. Hai kreeg ze bie Asnat, dochter van Potifera, priester van Heliopolis. 51 Jozef nuimde oldste Manasse. "Want," zee hai, "God het mie aal mien verdrait en mien haile femilie vergeten loaten." 52 Twijde nuimde hai Efraïm. "Want," zee hai, "God het mie vrucht droagen loaten in t laand doar ik hail wat deurmoakt heb." 53 Der kwam n èn aan zeuven joar van overvloud in Egypte. 54 Dou begunden de zeuven joar van honger, krekt as Jozef zegd haar. Overaal was honger, mor in t haile laand Egypte was brood. 55 Dou Egyptenoars ook honger begunden te kriegen en t volk aal haarder om eten raip bie farao, zee dij: "Goa noar Jozef. Wat hai zegt, mout ie doun." 56 Honger haar zok oetbraaid over t haile laand. Jozef dee ale schuren open doar koorn opsloagen was om t aan Egyptenoars te verkopen. Der was slim honger in Egypte. 57 Haile wereld kwam noar Egypte om bie Jozef koorn te kopen; zo slim was honger in haile wereld.