Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Jozef bie Potifar (39: 1-18)

Genesis 39


01Jozef wer votbrocht noar Egypte. Potifar, n Egyptenoar dij hoveling van farao was en kommedant van zien liefwacht, kochde hom van Ismaëlieten dij hom doar brocht haren. 02De HEER was mit Jozef en t lokte hom aalmoal: hai woonde in t hoes van Egyptenoar, zien meester. 03Dou dij zag dat de HEER mit hom was en wat hai dee goud oet zien handen kwam, 04kwam Jozef bie hom in de gunst en hai mog hom bedainen. Hai stelde hom aan over zien hoesholden. Aal wat hai haar, gaf hai hom in handen. 05Potifar stelde hom aan over zien hoesholden en over zien haile hebben en holden. Van stonden òf aan zegende de HEER t hoes van Egyptenoar om Jozef. Zegen van de HEER rustte op aal wat of hai haar, in hoes en op t veld. 06Aal zien hebben en holden gaf hai Jozef in handen. Hai haar zok overaal ofgeven, behaalve t eten. Jozef was n schiere, knappe jongkerel. 07Van dij gevolgen dat vraauw van zien meester stoapelgek op hom wer. "Kom bie mie liggen!" zee ze. 08Dat wol hai nait en hai zee tegen vraauw van zien meester: "Heur ais, mien meester het zok overaal ofgeven nou ik hier bin. Hai het mie ales in handen geven. 09Hier in hoes is gainain belangrieker as ik. Hai het mie niks ontholden, behaalve joe. Ie binnen zien vraauw ja. Hou zol ik zo misdoadeg wezen kinnen? Ik zol zundegen tegen God." 10 Dag in dag oet haar zai t ter over, mor Jozef gaf der nait aan tou om bie heur te liggen en omgang mit heur te hebben. 11 Op n dag kwam hai in hoes om zien waark te doun. Der was wieder gain sloaf in hoes. 12 Zai greep hom bie zien klaid en zee: "Kom bie mie liggen!" Hai luit zien klaid achter in heur handen en vluchtte noar boeten tou. 13 Dou hai noar boeten tou vlucht was en zai besefte dat hai zien klaid in heur handen achterloaten haar, 14 raip ze hoessloaven en zee: "Nou mout je ais begriepen! Om spot mit ons te drieven is dizze Hebreeuwse man hier heerhoald. Hai kwam bie mie om mit mie te sloapen, mor ik heb haard roupen. 15 Dou hai mie roupen en reren heurde, luit hai zien klaid bie mie liggen en vluchtte noar boeten." 16 Zai luit zien klaid noast heur liggen tot zien meester thoeskwam. 17 Dou dee zai hom heur reloas: "Hebreeuwse sloaf dijstoe aanhoald hest, kwam bie mie om ons veur schut te zetten. 18 Dou ik begunde te roupen en te reren, het hai zien klaid bie mie liggen loaten en is noar boeten tou goan."