Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Toen van Eden (2: 5-25)

Genesis 02


05ston der nog gain stroekje op t laand en der gruiden nog gain kruden. God, de HEER, haar t op eerde nog nait regen loaten. En der was gain mensk om grond te bewaarken. 06Mor der kwam n woas omhoog oet t laand, dij grond deurwaikte. 07Dou muik God de mensk van stof van t laand en bluis hom levensoam in neus. Zo wer de mensk n wezen dat leeft. 08God, de HEER, legde in t oosten van Eden n toen aan. Doar gaf hai de mensk dij hai schoapen haar n stee. 09God, de HEER, luit bomen oet grond opkommen, bomen in ale soorten, n lust veur t oog en goud om van te eten. Midden in hof ston de boom van t levent, mor ook de boom van goud en kwoad. 10 Der laip n revier van Eden oet om toen wotter te geven. Dij vertakte zok doar in vaaier takken. 11 Noam van eerste is Pison, dij om Chawila tou stroomt, doar gold zit. 12 t Gold van dat laand is goud en doar is ook baalzemhaars en onyx. 13 Noam van twijde revier is Gichon. Dij stroomt om t haile laand Nubië tou. 14 Noam van daarde revier is Tigris. Dij lopt aan oostkaant van Assyrië. En de vaaierde revier is Eufraat. 15 God, de HEER, nam de mensk en zette hom in hof van Eden om dij te bewaarken en te bewoaren. 16 En God, de HEER, legde de mensk dit gebod op: "Van ale bomen in hof mag ie rusteg eten. 17 Mor boom van kennes van goud en kwoad, doarvan eten mag ie nait. Want op dag dat ie doarvan eten, zel ie zekerwoar staarven." 18 Dou zee God, de HEER: "t Is nait goud dat de mensk allenneg blift. Ik zel hom n hulp moaken, dij bie hom paast." 19 Dou muik God, de HEER, van eerde aal dat leeft in t veld en aal dat vlogt langs hemel. Hai brochde heur bie de mensk om te zain hou of hai heur nuimen zol. En zo as de mensk elk leventeg wezen nuimen zol, zo wer heur noam. 20 Zo gaf de mensk noamen aan aal t vij, aan vogels in lucht en aal daaiern in t veld. Mor veur zokzulm von hai gain hulp dij bie hom paasde. 21 Dou luit God, de HEER, de mensk in n daibe sloap valen. En dou hai slaip, kreeg hai ain van zien ribben en muik t stee in t vlaais weer dicht. 22 God, de HEER, baauwde van rib dij hai oet de mensk nomen haar n vraauw en hai brochde heur noar de mensk tou. 23 Dou zee de mensk: "Dit is vlaais en bonk oet miezulm;
zai zel vraauwmensk haiten,
omreden zai is nomen oet mensk."
24 Doarom zel man zien voader en moeke verloaten en zok hechten aan zien vraauw en ze zellen ain wezen. 25 Ze wazzen aalbaaident noakend, de man en zien vraauw, en ze schoamden zok nait veur mekoar.