Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home


[Vorige bericht 22-04-2019: Piemeltjepoask]


21 juni 2021

Engel Jan Struif

In memoriam domie Engel Jan Struif.

Ain moal ien week kwam mevraauw Ader- Appels op legere schoul om oet Biebel te vertellen en kiender thoes te brengen ien Cultuurgeschiedenis van t Christendom. Engel Jan von t prachteg. Ze zellen hom thoes wel verteld hebben van dij mevraauw heur man. Dat dij op fiets noar Palestina ging, en dat e omkwam ien oorlog. En dat zai doar n bouk over schreef, Een Groninger pastorie in de storm. Dou Engel Jan op t gymnasium zat ien Winschoot en hai van zins was om theologie te studeren, kwam domie dr J.L Springer bie heur thoes om hom aalvast Hebreeuws te leren. Dij was dou domie ien Glins, loater wer e lector ien filosofie ien Laaiden. Engel Jan ging noar universiteit ien Stad mit hoogleroaren van noam. Zo wer e vörmd ien de beste tradities van Kerk en Theologie.
Ondanks dat e blind was, het Engel Jan nait noar t blindeninstituut west, mor het e regulier onderwies volgd en kon e ien vertaauwde omgeven blieven. Zien haile levent het e minsken om hom tou had dij hom stimuleerden en ondersteunden.
Thoes, op schoul, aan universiteit, loater zien vraauw Bettie Wiegman en zien twijde vraauw Conny Davidse doar e mit traauwde dou Bettie overleden was ien 1998. En aal dij minsken dij hom chauffeurden noar aal dij Grunneger dainsten. Want dat zellen mainste minsken heur van hom herinnern. Hai was aal ien de taggenteg dou dat nait meer ging. Zien vraauw Conny was aal overleden ien 2016.
Domie wer noa Aaldrik Ufkes veurzitter van Liudgerstichten. Hai het n bult gouds doan. Wie gedenken hom ien dankboarhaid.

Reacties (1)


Op 18-11-2021 zei Alex Riemersma:
Hoe kan dat nou - een in memoriam over ds. Engel Jan Struif gedateerd 21 juni 2017. Hij is toch pas vorige maand - oktober 2021 - overleden. Vandaag 9donderdfag 18 november 2021) een prachtige kollum-herdenkingstoespraak van Jan Koops op Omrop Fryslân gehoord.


Geef uw reactie

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Opmerking

Terug
Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook