Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Kerkdienst in het Gronings

Wanneer: 22-10-2023
Begin: 10:30 uur
Dominee(s): ds Harry Donga
Waar: Amsterdam, Lutherse kerk aan het Spui

PERSBERICHT
Amsterdam, 2 juni 2023
17e Groninger Dienst in Amsterdam
De Groninger streektaal gaat weer klinken in hartje Amsterdam. Opzondag 22 oktober 2023is er
voor de 17e keer een ‘Grunneger Dainst’ in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Deze
kerkdiensten begonnen in 2007 en worden jaarlijks bezocht door honderden mensen uit Amsterdam
en wijde omgeving die zich met Groningen verbonden voelen.
Thema ‘Wat n brummels!’
Het thema van de kerkdienst is’Wat n brummels!’(wat een bramen). Voorganger dominee Harry
Donga preekt over de wonderlijke ontmoeting van Mozes bij de brandende braamstruik (Exodus 3).
De liturgie – liederen, bijbellezingen, preek, gebeden etc. - is in het Gronings.
Muziek
Christiaan de Vries speelt tijdens de dienst op het Bätz/Johan Frederik Witte-orgel uit 1886.
Marlene Bakker komt zingen, met Reyer Zwart op gitaar. Marlene zingt onder andere het lied
‘Zolaank’ van haar nieuwe album."Het Gronings van Bakker is melancholisch mooi en het geeft haar
liedjes een mysterieus laagje. Ze ontroert stevig met beeldende, droef-poëtische liedjes.....”(Live
recensie The Daily Indie)
Expositie schilder Geurt Busser
De rust, ruimte en weidsheid van de Waddenzee en natuurlijk licht boven een open horizon. Dit
kenmerkt de schilderijen van schilder Geurt Busser. Hij schildert niet alleen het Wad maar ook
andere weidsheden zoals bijvoorbeeld Noordpolderzijl. Zie o.a.
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/1026841/elk-half-uur-op-tv-noord-vijf-groningse-kunstenaars-in-
documentaire-gronings-licht

 

Gast
De schrijfster en nieuwe streektaalconsulent van het Centrum Groninger Taal en Cultuur Fieke
Gosselaar, een vertrouwde stem in het Groninger taallandschap, zal te gast zijn in de Oude Lutherse
Kerk en ook meewerken aan de dienst.https://cgtc.nl/even-voorstellen-fieke-gosselaar/
Collecte voor Wereldhuis
De ‘collecte’ is voor hetWereldhuis– adem- en steunplek voor migranten zonder papieren- en voor
de onkosten van de dienst. ‘Want migranten helpen migranten’ aldus de voorbereidingsgroep. Het
Wereldhuis is een initiatief van de Protestantse Diaconie in samenwerking met de Lutherse Diaconie
in Amsterdam.
Bezoekers
Belangstellenden zijn welkom om de dienst bij te wonen. Daarnaast zal de dienst zal ook live (en
achteraf) via internet te volgen zijn via
https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam
Kovvie en kouke
Na de dienst wordt elk jaar het ‘Grönnens Laid’ gezongen en is er ‘kovvie & kouke’.
Alle informatie over de Groninger Dienst op een rijtje:
-Datumzondag 22 oktober 2023
-Aanvang:10.30 uur
-Plaats:Oude Lutherse Kerk aan Singel/Spui in Amsterdam (op loopafstand van tram- en
metrohaltes).
-Crèche:Voor de kinderen (het ‘lutje goud’) is er tijdens de dienst opvang.
-Informatieopwww.diaconie.comenhttps://www.facebook.com/Grunnegerdainst


Voor alle diensten zie Groningse diensten

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook