Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Kerkdienst in het Gronings

Wanneer: 22-10-2023
Begin: 10:00 uur
Dominee(s): ds Harry Donga
Waar: Amsterdam, Lutherse kerk aan het Spui

https://www.diaconie.com/


Voor alle diensten zie Groningse diensten

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook