Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

LB0627

1. Wij delen verdriet en zörgen
met elk die Hij achterliet.
Joen mqacht is zo diep verbörgen,
wij wandelen in de mörgen,
mor vienden joen lichoam niet.

2. Wij vienden een graf wied open.
Wij blieven verwonderd stoan
met wel op een wonder hopen.
En hij die mor troag kon lopen
mag as eerste noar binnen goan.

3. Wij goan met die aander binnen
et duustere graf zo mor ien.
Al t net achterbleven linnen
let hum zien geleuf herwinnen
Wij loaten gien twievel zien.

4. O Heer, loat een engel komen,
opdat van ons muide haart
de steen wordt weg genomen.
O Heer, loat een engel komen,
want t gemoed is ons vol van smaart.

5. En doe ons de schriften open
zo as et graf open lijt
en wij doen woar wij op hopen,
veur altied met t volk oplopen
ien t Poaskelicht dat te stroalen stijt.

Tonko Ufkes.
Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook