Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

LB0592

1. Stil ligt de toen rondom het witte graf
woar zuk de Heer veur ons verloren gaf.
Vraauwlu en vrunden, daip ien de raauw, ien t swaart.
Swoar as een stain dij deeldrukt op het haart.
Hoop is vervlogen en vrunden op de vlucht.
Wat leeft en dut, Gods haile scheppen zucht.

2. Drij doagen leden wer Hom stem òfsmoord.
Oademloos wacht de wereld op het woord.
Woar is de God dij hemel en eerde schaip?
Woar is zien Zeun dij ons ain veur ain raip?
Woarom verlet Hai het waark van zien begun?
Duustern wordt boas over t licht van de zun.

3. Aiwege, joen gerechteghaid is groot.
Wek joen Gezaalfde, wek Hom oet de dood.
Mag wie verwachten, as zun weer schienen gaait,
wie Hom herkennen as Hai weer veur ons staait?
Wordt din joen hemelse riek van vrede sticht
op eerde ien het nije mörgenlicht?

Klaas Pieterman / Tonko Ufkes


Terug

Design: Ligare Weboplossingen Rijksweg West 83, 9608 PB Westerbroek Email ANBI Facebook